Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Stemwijzer onwijs?

woensdag 25 oktober 2006 - Ook nu maar weer eens de Stemwijzer ingevuld. Andere jaren kwam de VVD, mijn partij van keuze, altijd wel in de top 3 voor. Dit jaar niet...

Deze keer staat de VVD op de zevende plaats. Nota bene ónder de macho-fundi's van de SGP. Alle rechtse roepers staan dáár weer boven, met ÉénNL op 1. Ik denk niet dat mijn keuze erdoor verandert, en toch is het iets om niet zo maar naast mij neer te leggen.

Een belangrijk verschilpunt is dat ik vind dat dingen als discriminatie en vrijheid van meningsuiting vooral een zaak zijn tussen overheid en burgers, en niet tussen burgers onderling. Het was ooit zo bedoeld dat de overheid niet bevolkingsgroepen zou mogen achterstellen ten opzichte van andere. En dat de overheid zich niet zou moeten mengen in de meningsuiting van burgers, vooral al niet om ze te beletten de overheid te bekritiseren. Zeg maar om Russische toestanden te voorkomen.

Volgens de Stemwijzer vind de VVD níet dat "iedereen mag zeggen wat hij wil, ook als dat discriminerend is voor andere mensen". Klinkt heel loffelijk, maar het is gebleken dat meningsuitingen rondom de problematiek van grote steden al snel worden misbruikt om die problemen toe te dekken. En bovendien dat bepaalde bevolkingsgroepen in en buiten Nederland zich enorm opwinden over dingen waar de gemiddelde Nederlander zijn schouders ophaalt. Valt dat onder discriminatie, of onder verschil in cultuur?

Blijft natuurlijk dat een burger die een ander discrimineert of onheus bejegent daarvoor ter verantwoording kan worden geroepen door die ander via juridische middelen. De recente Franse wet om het ontkennen van de Turkse genocide op Armeniërs te verbieden is voor mij een voorbeeld van een overheid die zich ongeoorlooft mengt in burgeraangelegenheden.

In het verkiezingsprogramma van de VVD staat: "Het mag in onze samenleving niet uitmaken wat iemands afkomst is, of iemand man of vrouw is en welke seksuele geaardheid men heeft. Geen discriminatie op de arbeidsmarkt, bij toegang tot voorzieningen en in de omgang tussen burgers. [...] Bovendien moet het mogelijk worden in geval van overduidelijke discriminatie bij sollicitaties - die het functionele onderscheid te boven gaat - zelf naar de kantonrechter te stappen." Het gaat hier duidelijk om discriminerende handelingen, en daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zie niet hoe meningsuiting op deze manier tot discriminatie kan leiden. Volgens mij is de Stemwijzer wat te letterlijk, en heeft de VVD er om politieke redenen voor gekozen om deze explosieve bewering in de Stemwijzer met "oneens" te laten beantwoorden.

De Stemwijzer stelt correct dat de VVD de kinderopvang "gratis" wil maken. Dat is natuurlijk een beetje suf. Best een klein deel van de Nederlandse huishoudens gebruikt georganiseerde kinderopvang. Al snap ik, en deel ik, de wens van de VVD om de arbeidsparticipatie te verbeteren. In het oude systeem van kinderopvang waren er allemaal kleine stichtingen en verenigingen die totaal te weinig plaatsen leverden aan (deel)gemeenten voor kindjes. Maar het was niet zo heel duur. Op voorstel van de VVD moesten ouders zelf gaan inkopen. Zo gezegd zo gedaan: de oude stichtingen verkochten hun boeltje aan een ondernemer, of werden zelf ondernemers. Inclusief winstmarge, op te bouwen overlevingsreserve, enz. Dus allemaal duurder. Bovendien zetten de vakbonden in op hun vergrijsde ledenbestand en werd de door sociale partners te regelen bijdrage aan de kosten kinderopvang ingeruild voor de lange pensioenen van onze baby-boomers. En nou wil de VVD dus die ondernemers met winstmarge koppelen aan de overheid, zonder prijsmechanisme, dus, en dat laten betalen door de middenklasse en andere meerverdienenden??? Enfin, voor dit voorstel is uitgewerkt is het waarschijnlijk dood. Het vorige voorstel (voor het huidige stelsel) was al een enorme tour. We zien wel wat ervan terecht komt in de praktijk.

Volgens de Stemwijzer vindt de VVD dat iemand die meer verdient meer moet betalen voor zorgverzekering. Ik kan dat in het verkiezingsprogramma niet terugvinden. Het zal er wel in zitten dat de VVD instemt met het huidige systeem waar de mensen die meer verdienen meebetalen aan de korting van de mensen die minder verdienen. Op zich een rare bocht. Immers, het systeem zou zo moeten zijn dat niemand hoeft te kreperen, maar voor méér moet bijbetalen. In het huidige systeem is 90% van het zorgaanbod voor iedereen beschikbaar, waardoor de kosten zó hoog zijn dat een groot deel van de Nederlanders het helemaal niet kan betalen. Allemaal een Mercedes, en de meerverdienenden subsidiëren dat. En daar is de VVD dan dus voor? Tja, het huidige zorgstelsel is de vondst van Balkenende in zijn promotieonderzoek tot doctor, maar een VVD-minister voerde het in, dus kun je ook moeilijk tegen zijn... Slimmer was het geweest om als VVD het oude "ziekenfondsstelsel", waar minderverdienenden ook minder service kregen met aanpassingen terug in te voeren toen de linkse partijen tamboerden dat het nieuwe zorgstelsel asociaal was. Dat ziekenfondsstelsel was met aanpassingen voor de totale samenleving sociaal rechtvaardiger, dan het "iedereen een Mercedes"-stelsel van nu. Goedkoper voor de middenklasse, die zich naar keuze zou kunnen bijverzekeren. Socialer voor de minstverdienenden, want die krijgen zorg op maat zonder schuldgevoel of rare subsidieregelingen waar ze zelf achteraan moeten. En helderder voor meerverdieners, omdat die niet het gevoel hebben de caravan over de Alpen te moeten trekken.

Op de toetreding van Turkije na (ik oneens, VVD eens) zijn andere punten eigenlijk niet zo relevant, al leiden ze tot een lagere score van de VVD. Volgens de Stemwijzer vindt de VVD dat een leraar op een achterstandenschool meer zou moeten verdienen. Ik kan daar best mee leven, maar denk dat alle leraren een redelijk inkomen moeten krijgen. Als leraren het zo goed doen dat hun leerlingen van achterstanden worden genezen, dan zouden ze daarna minder gaan verdienen???

Categorie: Notities

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: De uitkomst

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier