[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Dossier HSL

donderdag 24 september 2009 - Over de HSL heb ik een aantal artikelen geschreven. Verder kunt u hier links vinden naar diverse achtergronddocumentatie.

Er zijn veel klachten over het geluid van de HSL. Een geluid alsof een kiepwagen grind stort, zo zei iemand. Besluitvormers zeggen dingen als “alles is conform het Tracébesluit”, “de besluitvorming was tien jaar geleden en het is zoals het is”, “wen er maar aan”. Gesuggereerd wordt dat de klagers geen serieuze klacht hebben. Ik ben in de achtergronden van de beweringen van ProRail en de Gemeente Lansingerland gedoken, en concludeer dat dat niet allemaal geloofwaardig is.

1. Eerste onderzoek "Hee een trein"

2. Meer in het bijzonder over vrachttreinen op de HSL

3. Update nav interview op radio UnityFM (omgeving Kaag en Braassem), over piekgeluid, vrachttreinen, overkapping en de levertijd van de definitieve treinen

4. "Herrie in de gemeente" over gemeentelijk beleid en normvervaging in Lansingerland en Kaag en Braassem

5. En tot slot "Herrie en Handhaven - Kastjes en Muren" over het zwartepietenspel tussen onze bestuurders wie moet handhaven. Het komt niet meer goed met de HSL.


# Een Geluidskaart voor Lansingerland met toelichting

# HSL Nieuws Telex

# We stoppen de treinen, het persbericht voor de persconferentie van 16 november met achtergronddocumentatie.

# Leidt Wilderszijde tot Wilders-stemmers?, over een nieuwbouwwijk in Berkel en Rodenrijs pal tegen de HSL, onder de geluidscontouren van Rotterdam The Hague Airport, vlak naast de geplande snelweg A16/A13, en naast de te verbreden provinciale verbindingsweg N209 (A12/A13). Wat zegt de gemeente tegen de kopers en huurders?


Op verzoek nader onderzocht:
* Convenant over vracht over de HSL na 2015?


Berichten over achtergronden:

Het "doofpot-rapport" van de DCMR uit 1998:
* Doofpot-rapport HSL boven tafel

Het arrest van de Raad van State uit 1999 over de DCMR-rapporten:
* Raad van State kraakte DCMR niet

Gedetailleerde beschrijving van "Geluid en Trillingen" in deelrapport 15 bij de Nieuwe HSL-Nota uit 1994:
* Nieuw doofpotrapport is terecht en online


Overzicht achtergronddocumentatie:

Adobe Reader nodig "Aard en omvang van het Hogesnelheidslijn Vervoer: Verkenning van Marktpotentieel en Commerciële Levensvatbaarheid", McKinsey, oktober 1992 (3993 kB)

Klik hier om de link te volgen Nieuwe HSL-Nota, Planologische Kernbeslissing (bestuurlijke onderlegger HSL) en de Tracénota's Noord en Zuid, maart 1994

Klik hier om de link te volgen Deelrapport 15 bij Nieuwe HSL-Nota, 1994

Adobe Reader nodig Richtlijn 96/48/EG betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem, 23 juli 1996 (1179 kB), deels gewijzigd bij Richtlijn 2004/50/EG, en vanaf 19 juli 2010 geldt de nieuwe Richtlijn 2008/57/EG

Adobe Reader nodig Inspraakreactie van de Bewonersgroep Noordrand Berkel en Rodenrijs, juni 1994 (1465 kB)

Klik hier om de link te volgen Tracébesluit en Toelichting daarop, april 1998

Klik hier om de link te volgen DCMR - Akoestisch onderzoek HSL-Zuid, 11 augustus 1998 en DCMR - Akoestisch Leefklimaat, 3 maart 1999

Adobe Reader nodig Arrest Raad van State o.a. over de HSL, 6 september 1999 (7393 kB)

Adobe Reader nodig Akoestisch onderzoek nieuw alignement HVOB HSL-Zuid van Rijkswaterstaat, 17 december 2004

Adobe Reader nodig Brief van de minister aan de Tweede Kamer, met daarin dat de TSIs verbindend zijn, en brief van HSA hoe de keuze voor Traxx (F140MS) en HST-Prio rijtuigen (ICR) tot stand is gekomen, resp. oktober en november 2005 (1440 kB)

Adobe Reader nodig Technische Specificaties inzake Interoperabiliteit, voor hogesnelheidstreinen eentje uit 2002 en eentje uit 2008. Voor gewoon rollend materieel eentje uit 2006.

Klik hier om de link te volgen Algemene Rekenkamer, Risicobeheersing HSL, 20 juni 2007, met daarin de concessieovereenkomst HSA op hoofdlijnen

Klik hier om de link te volgen Minister Van der Hoeven (CDA) tekent contract voor HSL vrachtterminal, 17 december 2008

Klik hier om de link te volgen Minister van VROM, "Kwaliteit van Buurt en Straat – tussen feit en fictie", januari 2009, blz. 64 gaat over geluid

Adobe Reader nodig Vervoerconcessie voor het hogesnelheidsnet, 9 juni 2009

Klik hier om de link te volgen Vragen van VVD Tweede Kamerlid Charlie Aptroot aan de minister, leidend tot nader onderzoek door TNO, 25 augustus 2009

Adobe Reader nodig Eerste initiatief om werk te maken van geluidsplafonds en inzicht daarin (o.a. geluidskaarten) voor Lansingerland, door VVD-raadslid Edith Bal, 30 oktober 2009 (30 kB)

Adobe Reader nodig Aangenomen resolutie (nummer 17) van het landelijk CDA congres omtrent de HSL, 31 oktober 2009

Klik hier om de link te volgen TNO, Evaluatie van de geluidemissie van de HSL-Zuid, 15 oktober 2009

Adobe Reader nodig Brief Minister Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer over de TNO resultaten, 13 november 2009

Adobe Reader nodig Persbericht van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL en de Stichting Geen Gehoor voor de persconferentie in Bleiswijk, 16 november 2009 (687 kB)

Klik hier om de link te volgen Uitgebreide persmap (30 megabyte!) in ZIP-vorm, verspreid op de persconferentie als CD, 16 november 2009, bijgewerkt met laatste documentatie 23/11

Adobe Reader nodig Brief aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over de bevindingen van de Stichting Geluidsoverlast HSL en de Stichting Geen Gehoor, 20 november 2009 (175 kB)

Adobe Reader nodig Persbericht, 22 november 2009 en brief aan de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat, 23 november 2009 naar aanleiding van de brief aan de Minister

Adobe Reader nodig Moties van de heren Aptroot (VVD) en Roemer (SP) over geluidshinder van de HSL en trillingen van spoorwegen, met antwoord van de minister (190 kB)

Adobe Reader nodig Brief van de Minister over de HSL, 15 december 2009 (806 kB)

Adobe Reader nodig Conclusies Sight-rapport, 18 december 2009

Klik hier om de link te volgen Brief van de gemeenten Lansingerland en Kaag en Braassem aan het Ministerie van VROM met handhavingsverzoek, 22 december 2009

Adobe Reader nodig Brief van de Stichting Geen Gehoor en de Stichting Stop Geluidsoverlast aan de Europese spoorwegbureau ERA, 28 december 2009 (415 kB)

Adobe Reader nodig Brief van Minister Cramer van VROM met afwijzing van de verantwoordelijkheid, 30 december 2009 (113 kB)

Adobe Reader nodig Rapport van Bureau SIGHT over geluidhinder van de HSL, in opdracht van Ministerie van VROM, maar analyses en conclusies voor rekening van SIGHT, 29 januari 2010

Klik hier om de link te volgen Tweede TNO rapport en beantwoording van 23 vragen van de Vaste Kamercommissie. Klik hier voor een betere, doorzoekbare, versie, 10 maart 2010

Adobe Reader nodig Rapport van Bureau Peutz over geluidhinder van de HSL, in opdracht van de Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering, 26 april 2010

Adobe Reader nodig Historisch onderzoek "Hogesnelheidslijn in de gemeente Lansingerland - Dossieronderzoek bestuurlijke besluitvorming", 8 mei 2010

Klik hier om de link te volgen Tussentijdse resultaten DCMR metingen HSL. In opdracht van Gemeente Lansingerland, 11 mei 2010

Klik hier om de link te volgen Eindrapport geluidsonderzoek DCMR. In opdracht van Gemeente Lansingerland, 14 juni 2010

Adobe Reader nodig "Geluidmetingen HSL in Kaag en Braassem" door de Milieudienst Rijnmond DCMR, 18 augustus 2010

Adobe Reader nodig GGD Rotterdam-Rijnmond, "Geluidmetingen HSL in Lansingerland - Een gezondheidkundige vertaalslag", september 2010 (3096 kB) (scan, als officiële digitale versie binnenkomt wordt dit vervangen)


Andere recente dossiers:

* Bij de Rotterdamse raadsverkiezingen waren er vele onregelmatigheden. En de uitslag is bij nadere analyse opmerkelijk: Leefbaar Rotterdam is een volkspartij, PvdA een elitepartij die voor verdeeldheid zorgt. Aannemelijk is de stelling van Leefbaar-voorman Pastors dat nooit iemand zal weten wie de grootste is geworden. NRC Handelsblad nam mijn onderzoek over, en na de Tweede Kamerverkiezingen mag ik de analyse van heel Naderland maken.

* Een aantal basisscholen hier in de omgeving hebben "onderlinge kindmassage" ingevoerd. Maar het blijkt allemaal uit het alternatieve circuit te komen. Op het eerste gezicht ziet het er leuk uit, maar kinderen leren om onder druk aan zich te laten zitten, en leren dat anderen onder druk aan zich laten zitten. Het breken van de natuurlijke weerstand van kinderen is onderdeel van de methode. Andere scholen stoppen er al mee, omdat het niet voldoende bijdraagt aan de in het onderwijs gestelde kerndoelen. De Onderwijsinspectie gaat via de inspecteurs scholen erop wijzen dat er nogal wat vraagtekens zijn.

* Er zijn ook scholen die de middagpauze dusdanig inkorten dat het voor veel ouders niet meer mogelijk is om hun kinderen thuis te laten lunchen. In dat geval mogen scholen daar wettelijk geen geld voor vragen. De bijdrage van ouders is vrijwillig, maar dat wordt niet altijd erbij gezegd.

* Je kunt moderne appartementen van 75m2 met dubbel glas en HR-ketel bouwen, en daarna langjarig commercieel verhuren, voor 200 Euro per maand. Daar hoeft geen subsidie of huurtoeslag bij. Er is geen armoedeval: als je meer gaat verdienen wordt je niet gekort op je huurtoeslag, want die is er dus niet. Zie EerlijkWonen.nl

Categorie: Notities

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier