[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Tweede Kamer bespreekt moties over overschrijdingen geluidsnormen HSL

vrijdag 27 november 2009 - Tijdens de begrotingsbehandeling Verkeer en Waterstaat eergisteren en gisteren ging het niet alleen over het rekeningrijden. Ook andere rekensommetjes, waar wat mee aan de hand is, kwamen aan de orde. Onder andere de overschrijdingen van de geluidsnormen van de HSL. De minister ontkent.

***Update 4/12*** In de Tweede Kamer zijn twee voor de HSL belangrijke moties ingediend, door de heren Charlie Aptroot (VVD) en Emile Roemer (SP). In de ene gaat het over de geluidsnormen. Die volgt perfect de gedachtenlijn van de brief van de beide Stichtingen van vorige week, al kunnen de termijnen scherper:

"overwegende dat metingen aangeven dat het geluid van de treinen op de HSL-Noord de geluidsnormen overschrijdt;
constaterende dat de voorgenomen maatregelen niet garanderen dat op korte termijn het geluid wordt teruggebracht tot beneden de wettelijke normen;
verzoekt de regering ervoor te zorgen dat voor 1 februari 2010 het geluid van de treinen op de HSL-Noord de geluidsnormen niet overschrijdt;
de Kamer voor 1 december 2009 te informeren hoe de regering dit realiseert;
in de eerste week van februari 2010 opnieuw geluidsmetingen te laten verrichten en de Kamer herover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag."


Over de moties wordt op 1 december, komende dinsdag, gestemd. Het kan zijn dat er geen kamermeerderheid voor komt. Als de PvdA bijvoorbeeld vóórstemt, zal het CDA ze dat kwalijk nemen. Het politieke spel telt daar immers zwaar, en niet altijd de belangen van duizenden mensen met klachten die zien dat de meetresultaten bewijzen dat ze niet fantaseren.

De andere motie betreft trillingen van spoorwegen. In zijn betoog op 25 november ging dhr. Aptroot (VVD) al in op de IJssellijn, en verbond zijn verhaal aan de HSL. Ook op dit blog zijn trillingen gemeld, zowel in Kaag en Braassem (door hun burgemeester) als in Bergschenhoek (bij het inrijden van de tunnelbak).

De minister ontkent dat probleem en zegt dat de trillingen binnen de perken blijven.

Hij ontkent ook de overschrijdingen van de geluidsnormen. En verwijst naar het TNO rapport. Terwijl uit dat rapport blijkt dat de treinen meer herrie maken dan in de regelgeving (de TSI's, te vinden in het Dossier HSL en in de brief van de Stichtingen) staat. Zijn die van toepassing? Ach, we citeren gewoon de minister zelf (zijn voorgangster, mevr. Peijs in 2005):

"In de concessieovereenkomst tussen de Staat en HSA van 5 december 2001 is opgenomen dat het materieel dat ingezet wordt op de HSL-Zuid Infrastructuur dient te voldoen aan de TSI's. Zolang een TSI nog niet van kracht is moet HSA bij de bouw van nieuw materieel uitgaan van de laatste (ontwerp) TSI's. De Staat dient HSA onverwijld op de hoogte te stellen indien hem nieuwe ontwerp-TSI's zijn voorgelegd."

In Voortgangsrapportage 14 van de HSL schrijft Rijkswaterstaat in 2004:

"De HSL-Zuid maakt deel uit van het Trans Europese Netwerk (TEN). Dat betekent dat de infrastructuur en de treinen moeten voldoen aan de Technische Specificaties voor Interoperabiliteit (TSI)."

In 2003 schreef minister Peijs aan de Tweede Kamer:

"Zowel de Infraspeed als HSA zijn gehouden aan de technische specificaties voor interoperabiliteit (TSI’s). Daarbinnen heeft de Infraprovider ontwerpvrijheid binnen de grenzen van de in het contract gestelde functionele eisen. De Vervoerder (HSA) heeft, binnen de grenzen van de technische specificaties, een redelijke keuzevrijheid voor rollend materieel. Hierdoor bestaat de kans dat ontwerpwijzigingen moeten worden doorgevoerd, om te voorkomen dat het rollend materieel slechts met restricties op de baan toegelaten mag worden."

Bijvoorbeeld alleen heel langzaam rijden?

HSA is de alliantie van NS (90%) en KLM (10%) die de treinen laat rijden. Die er financieel niet best voor staat, zie deze brief van de huidige minister aan de Tweede Kamer uit januari 2009.

Er is dus door TNO geconstateerd dat de treinen niet voldoen aan de normen van de TSI's. Die zowel gewoon als regelgeving geldend zijn, maar ook zo zijn bekrachtigd door de minister zelf.

Dan hebben we nog de Wet geluidhinder. In het TNO-rapport staat, op blz. 27:

"In Berkel en Rodenrijs en Hoogmade kan het verschil tussen het gemeten en berekende geluid van 14 dB(A) niet alleen worden verklaard door de hogere geluidemissie en moet de oorzaak ook worden gezocht in de effectiviteit van de geluidbeperkende maatregelen.
Indien het ter plaatse van de meetpunten geconstateerde verschil representatief is voor de dichtstbijzijnde woningen (wat voor de meetlocatie in Hoogmade aannemelijk is), kan de dienstregeling van september 2009 niet gedurende een jaar worden gereden zonder in conflict te komen met de grenswaarden voor de geluidbelasting (die per woning zijn vastgelegd als een over een jaar gemiddelde etmaalwaarde)."
(vet door mij toegevoegd)

Dus: bij Berkel en Hoogmade kan dit niet een jaar zo voortgaan bij een ongewijzigde dienstregeling. Dat betekent dat per maand wordt ingelopen op het gemiddelde. Dat er op een of andere manier verderop in het jaar een dusdanige besparing in geluid moet komen om de overschrijdingen van nu weer goed te maken. De verbeteringen van de minister geven, met het TNO-rapport in de hand, geen zicht op grote besparingen in decibellen tot september 2010 (1 jaar na aanvang ongewijzigde dienstregeling).

De Thalys kun je er al helemaal niet bij zetten, want TNO constateert dat de dienstregeling op andere trajecten nét binnen de marges valt, en met treinen erbij ga je eroverheen.

De minister zegt dat hij effectieve maatregelen heeft genomen, maar uit het TNO rapport blijkt duidelijk dat dat niet zo is. Over het slijpen van de spoor zegt TNO duidelijk dat dat niets oplevert (blz. 16 van het rapport).

Denk verder aan de uitsmijter van het TNO-rapport, op blz. 27: "Geluidmetingen bij passages van hogesnelheidsmaterieel moeten uitwijzen welke toekomstige dienstregeling mogelijk is binnen de geluidgrenzen van het tracébesluit."

Met toekomstige dienstregeling is alles bedoeld dat anders is dan de bestudeerde dienstregeling van september 2009. Dus: ook de Thalys. Die mag pas rijden na geluidsmetingen!


Nu de minister het probleem ontkent, is dat geen goed nieuws wat betreft de beantwoording van de brief van de beide Stichtingen.

Wel helemaal top dat de de woordvoerders van VVD en SP zich zo achter de klagende burgers opstellen! Mail uw volksvertegenwoordiger om te zorgen dat ze bij de les blijven. En dinsdag vóór de motie stemmen.

*** Update 1/12, 9:00*** CDA-kamerlid Ger Koopmans gaat volgens de Weekend Heraut ook kamervragen stellen over de HSL. De vragen zullen betrekking hebben op de relatie tussen piekgeluid en gemiddelde geluidsproductie, goederenvervoer over de HSL, en de mogelijke (!) overschrijding van de Europese geluidsnormen. De minister krijgt zes weken de tijd om te antwoorden.

Omdat de minister van Verkeer en Waterstaat van dezelfde partij is kan ik mij de voorzichtige aanpak voorstellen. Het is goed dat ook een regeringspartij in de Tweede Kamer dit onderwerp oppakt.

CDA+VVD+SP=87 zetels, een kamermeerderheid?

*** Update 4/12. Het verslag over de stemmingen is beschikbaar. De moties kregen brede steun, maar geen meerderheid. In het verslag staat over de motie betreffende de geluidsoverlast:

"De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen." Dat zijn 25+7+2+21+2+9+1 stemmen, ofwel 67 van 150 stemmen. Alleen de regeringspartijen plus D66 stemden tegen. In Lansingerland is de lijsttrekker van D66, Jeroen Heuvelink, werkzaam bij Randstad Urgent. Dat is programma dat de HSL-vrachtterminal bij Schiphol financiert.

Bij de motie over de trillingen stemde de SGP tegen, en D66 vóór.

Categorie: NatioEuro

Adobe Reader nodig Bijlage: Motie van Aptroot en Roemer, met antwoord van de minister (190 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Het hele "Dossier HSL"

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier