[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Gemeentelijke geluidskaart is errug *** College misinformeert Raad

dinsdag 2 november 2010 - ***UPDATE 8/11: info Neeleman toegevoegd*** De gemeente Lansingerland presenteert vanavond haar geluidskaart. In de gemeenteraad werd er al lang om gevraagd, en dus maakte ik er in maart zelf een. Nu is dan eindelijk de gemeentelijke kaart klaar. Wat zijn de verschillen?

De gemeente presenteert haar eigen geluidskaart vanavond. Het is van 20:00 tot 20:45. Klik hier voor de summiere uitnodiging. Of hier de net zo summiere aankondiging in De Heraut.

De Gemeentelijke geluidskaart staat online op deze plek. Printen over 2 bladzijdes en dan aan elkaar tapen geeft een prima resultaat.

Mijn zelfgebrouwen geluidskaart met toelichtingen staat nog steeds hier.

Wat valt op:

1. Ze hebben "mijn" kleuren gebruikt. Die had ik gerelateerd aan de gemeentelijke nota "Hogere Waarden". Dus: groen voor "goed", geel voor "redelijk", oranje voor "matig", lichtrood/roze voor "tamelijk slecht", rood/donkerrood voor "slecht". DCMR gebruikt ook nog paars en blauw voor "zeer slecht".

De keuze van de kleuren is van groot belang. ProRail bijv. hanteert vergoeilijkende kleuren. Zie bijv. hier, en klik op "Lden". Bij ProRail is 55-60 dB "groen", wat dus in gemeentelijke documentatie (landelijke norm) "matig" is. De gemeente Lansingerland probeert dus een eerlijk verhaal te houden, en dat is prijzenswaardig.

2. Industrielawaai is buiten de kaart gehouden. Terreinen in Rodenrijs en Bleiswijk hebben verhoogde waarden, moeten dus eigenlijk ook op kaart. Lijkt erop dat het vergeten is. Zo is de N209 ten noorden van Bleiswijk "blauw", terwijl er geen nadere oorzaak is voor cumulatie, behalve de bedrijventerreinen. Ten zuiden van Bleiswijk is het blauw vanwege de 20Ke-zone van het vliegveld. Vanavond even vragen. (Edith Bal maakte erop attent, kudos)

3. Wat is de gemeentelijke kaart erg! Ik had nog veel groen en wit. Wilderszijde is nu zelfs vrijwel oranje, en één kavel daar roze. Die mensen moeten hun geld maar terugvragen. Als blogger wil je soms een signaal afgeven, maar de werkelijkheid kan nog sterker zijn... Ik schreef in de legenda op mijn kaart dat er ook wat voor te zeggen zou zijn om de 20Ke-zone van het vliegveld oranje te maken, in plaats van geel. De gemeente heeft die nu inderdaad oranje gekleurd.

4. N209 was op mijn kaart al donkerrood, maar het blauw van de gemeente maakt de overlast aansprekender. Met de verbreding aanstaande wordt dat nog erger, vooral omdat die gepland is in de 20Ke-zone van het vliegveld.

5. Cumulatie kon ik niet doen met mijn middelen. Het vliegveld eist nu een zware tol, omdat herriebronnen in Ke-zones extra punten krijgen.

6. Over de HSL vanavond maar even vragen of het nu de berekende plan- of de meetwaarden zijn. Ik denk planwaarden. Omdat, zoals de minister op 25 september 2009 in een plan van aanpak zei, het ander spoor is, met andere treinen, in andere frequenties, en op andere snelheden, kunnen planwaarden niet serieus worden genomen.

7. Hoeksekade, Wilderszijde, Driehoek Noordpolder: onverkoopbaar. Naar verluidt kondigt de gemeente massaal hogere geluidswaarden af voor te bouwen woningen. Conform de (geheime, zie boven) nota "Hogere Geluidswaarden". Terwijl de gemeente op de eigen website blijft adverteren met rustig gelegen in de landelijke luwte van het dorp. Er hoeft er maar eentje juridisch aan te vechten dat-ie is misleidt, en de financiële problemen worden nóg groter. Er zijn, naar verluidt, in Parkzoom al woningen goedkoper in de markt gezet dan gepland, mede vanwege de geluidsproblematiek.

De oplossing is misschien om als Rotterdam te doen, en kopers te laten tekenen dat ze bekend zijn met de geluidsproblemen van hun woning. Ik ben niet tegen bouwen in herriegebieden, zo lang de kopers en huurders maar actief instemmen met de overlast, en de daarbij horende gezondheidsrisico's. In de 20Ke-zone is bijv. sprake van 10% ernstig gehinderden.

De gemeente komt later dit jaar nog met een kaart die de situatie van 2020 moet weergeven. Dan is in het nu nog gele gebied bij de meren in het zuiden flink wat oranje, rood en blauw te zien door de A16/A13.

Dat er nu een heldere gemeentelijke kaart is, hebben we te danken aan VVD-raadslid Edith Bal, die aandrong op een eigen geluidskaart van de gemeente.

+++++++++++ Update: verslag van vanavond

Via Twitter had ik al live verslag gedaan. Hier de belangrijkste punten. Gemeenteraadsleden: als je een quote van jezelf mist, of namen of rugnummers, zet het ff op de mail, dan voeg ik het toe.

* De DCMR liet de presentatie doen door mevr. Mirjam Weber, hoofd bureau geluid expertise centrum.

* Van de kaart zelf wist ze het fijne niet, de antwoorden op vragen waren niet altijd even precies, zo leek het. Maar over het algemeen was de presentatie bijzonder helder, sterk op wet- en regelgeving, en met veel vooruitblikken wat de betekenis kan zijn van zo'n geluidskaart. De gemeenteraad kan hier echt wat mee. De toon van mevr. Weber was bij vlagen onderkoeld humoristisch, Brits. Of dat ligt aan mij, misschien.

* De raadsleden waren veel minder ingelezen. Ze staarden zich bijv. blind op grijze en zwarte vlakken op de A4-kaart die ze voor zich hadden. Daardoor leek de N209 bij Bleiswijk kleurloos. Duh, dat komt door de resolutie van de kaart. De lijntjes van de bebouwing van Bleiswijk lagen op een A4-kaart te dicht bij elkaar, en veroorzaakten optisch die grijze vlakken. Op de A3-kaart die in de zaal op stapels lag, was alles veel duidelijker te zien. Maar die hadden de raadsleden niet, en ze hadden blijkbaar ook niet ingezoomd op de PDF die de gemeente online had staan.

* Sterker: de aanwezige volksvertegenwoordigers wisten blijkbaar niet dat de kaart al online stond, omdat gevraagd werd of die nog openbaar gemaakt zou worden. Onze burgemeester, die niet fysiek aanwezig was, twitterde het later nog even, voorzien van een weblink: "Door in te zoomen is het tot op straat-, ja zelfs woningniveau te zien." Waarbij aangetekend dat je wel een tamelijk sterke computer moet hebben om op die PDF in te zoomen. De gemeente zou er beter aan doen iets handzamers te maken, of detailkaarten te maken. Hoeft dus niet duur te zijn.

* Het CDA kwam staande de vergadering tot de conclusie dat het bijna nergens in Lansingerland nog "goed" wonen is. Mevr. Weber (DCMR) repliceerde vilein: "Als ik Lansingerland opnieuw in moest richten, dan zou ik het anders doen."

* De cumulatiekaart is opgebouwd uit diverse enkelvoudige kaarten, die samen zijn gevoegd. Kaarten van wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer. DCMR bevestigde ná de vergadering aan mij dat inderdaad industrielawaai niet is meegenomen, zoals op mijn kaart wel staat. Daardoor zijn de geluidseffecten van de grote bedrijvenparken in Rodenrijs en Bleiswijk niet te zien. Gemeenteraad: zorg dat dat nog erbij komt.

* Spannend werd het toen de bronnen van de kaarten ter sprake kwamen. Het gaat nadrukkelijk niet om metingen, maar om berekeningen. Voor de HSL is dat interessant, omdat de kaart niet overeenkomt met de overlast die wordt ervaren. DCMR zou toch niet plompverloren de ProRail-gegevens hebben overge-copy-paste? Nee, ze hebben er wel al aan zitten rekenen. Mevr. Weber zei letterlijk dat niet is uitgegaan van de oorspronkelijke plannen, maar van de gewijzigde situatie met de tunnelbak (! erg van belang voor latere juridische acties). "De geluidbelastingkaart is juist voor de HSL niet maatgevend", volgens DCMR. Zodra de nieuwe AnsaldoBreda-trein is ingemeten kan vrij snel een betere kaart worden gemaakt, zo werd door mevr. Weber gezegd. Heel goed gezien, gegeven de omstandigheden.

* De kanttekening van DCMR is zeer relevant, omdat in het Bestuurscentrum de presentatie werd aangegeven als "Geluidskaart HSL". En in de brief van het college schreven Burgemeester en Wethouders aan de raad (en ze mogen officieel niet jokken, de raad verkeerd informeren): "Waar de kaart van de heer Smits een schets geeft van de geluidbelasting, gaat de gemeentelijke geluidskaart verder en geeft een goed beeld van de werkelijke geluidsituatie in de gemeente. [...] Bij de gemeentelijke geluidskaart wordt rekening gehouden met de specifieke geluidsbron. Daarnaast wordt ook de geluidsschermen langs het spoor meegenomen bij de geluidsberekeningen." En dat er wat betreft de HSL een goed beeld wordt getoond, wordt dus door DCMR tegengesproken. Uit de reacties in de raad is al duidelijk dat dit nog een flinke staart krijgt. Per e-mail verduidelijkt raadslid Neeleman van Leefbaar 3B: "De combinatie 'geeft een goed beeld van de werkelijkheid' en 'de geluidsschermen langs de hsl worden meegerekend' vond ik niet juist, die werken nagenoeg niet ofwel verergeren het geluid naar de andere zijde."

* Door Ruud Braak (PvdA) werd keer op keer een punt gemaakt van pieklawaai. Heel goed, want dat is nog een lacune in de wet- en regelgeving. Tenminste, volgens de meeste mensen. Terwijl er ook in de regelgeving wel aanknopingspunten zijn dat àls de meetmethode voor omgevingslawaai onvoldoende representatieve gegevens oplevert, er gebruik mag worden gemaakt van de meetmethode voor industrielawaai. En die houdt wèl pieklawaai in. In ieder geval gaat de PvdA aandringen op een kaartje van pieklawaai.

* We kregen een mooi pak kaarten op A3-formaat mee naar huis. Onder andere de kaarten waaruit de cumulatieve kaart is samengesteld. Maar ook specifiek kaarten waar de grote bouwprojecten op werden uitgelicht. Onder het motto: "waar zijn jullie in Lansingerland nou helemaal mee bezig"? Goed van DCMR, en in de lijn van zoals ze vaker werken. Soms mag je het er wat dikker bovenop leggen, omdat gemeenten graag onwelvallige conclusies onder het tapijt vegen. En nu die geluidskaart zo negatief uitvalt is dat zeker een risico.

Conclusie:

* Er is een kundige geluidskaart gemaakt door DCMR, met een aantal creatieve deskundige vondsten.

* Die is erg negatief over het rustig wonen in de landelijke luwte van het dorp, negatiever dan ik was in mijn brouwsel.

* In de gemeentelijke kaart ontbreekt nog industrielawaai.

* De getoonde situatie van de HSL is volgens DCMR niet maatgevend. De kaart is niet eens schetsmatig wat betreft de ervaren overlast van de HSL, of de staat van onderzoek van DCMR naar die overlast.

* Deze kaart is zeker betrouwbaar als indicatie voor de geluidsbelasting in gebieden die niet in de buurt van bedrijventerreinen of de HSL liggen. Maar als "Geluidskaart HSL", zoals op het bordje bij het Bestuurscentrum Bleiswijk stond, slaat het college de plank volledig mis.

* Het college van Burgemeester en Wethouders informeert de raad verkeerd als ze zeggen dat hun kaart "een goed beeld van de werkelijke geluidsituatie in de gemeente" geeft, als "Geluidskaart HSL". En met die HSL is de hele exercitie begonnen. Nu de gemeente dat op deze manier overdrijft, is het allemaal wat nutteloos, zonde van de tijd, weggegooid geld.

* Door nu deze gemankeerde kaart te presenteren, met een iele geluidszone van de HSL, doet het college van Burgemeester en Wethouders (wederom) geen recht aan de vele klagers.

+++++++++++ Update 8/11: toevoeging door Leefbaar 3B, raadslid dhr. Neeleman

In het "dossieronderzoek bestuurlijke besluitvorming Hsl" staat op blz 76 onderaan:
"Projectleiders HSL-Zuid bij commissie Ruimte Berkel en Rodenrijs. Op 13 mei 1998 hebben de projectleider HSL-Zuid, de heer W. Korf, en projectleider Tracédeel Noordrand, de heer Goslinga, een gesprek met de commissie ruimte van Berkel en Rodenrijs inzake de aanwijzing van de minister van Vrom ex artikel 37 van de WRO.
". . . . . De heer Korf kan zich voorstellen dat er deskundigen zijn die de mening zijn toegedaan dat de normen niet adequaat zijn. Als ook het projectbureau hiervan overtuigd raakt, is de projectleider bereid om de minister te vragen geld voor hogere schermen beschikbaar te stellen. Als constructies van geluidsschermen niet voldoen, dan worden ze aangepast. Ook als de effecten tegenvallen zullen de schermen worden aangepast. . . . . [passage verder de heer Goslinga;]. . . . Na realisatie van de HSL zal de effectiviteit van de geluidsschermen worden beoordeeld".

Het rapport "geluidmetingen HSL in Lansingerland" wordt a.s. donderdag in de raad door DCMR toegelicht. Op blz 22 en 23 daarvan staat;
"Bij de keuze voor de toegepaste (glazen) geluidsschermen is verondersteld dat deze geluidschermen beschouwd konden worden als zijnde gelijkwaardig aan akoestisch absorberende schermen doordat de schermen naar binnen toe overhellen. Uit de door DCMR en TNO uitgevoerde metingen kan geconcludeerd worden dat deze veronderstelling in de praktijk niet juist is. . . . . nader onderzoek naar de invloed van reflecties op het L-aeq is vereist indien het reflecterende oppervlak een grotere hoek heeft dan verticaal maakt dan 5 graden. Voor zover bekend is een dergelijk onderzoek niet uitgevoerd."

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Gemeentelijke geluidskaart

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier