[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Tweede Kamer: "Lansingerland vervolgen wegens nalatigheid?"

woensdag 7 september 2011 - Gisteren konden Kamerleden vragen indienen over de laatste stand van zaken van de HSL. Pikant zijn vragen 12 en 13. Onbekend is wie het zijn, maar Kamerleden vragen of het mogelijk is de gemeente te vervolgen wegens het bouwen zo pal naast de HSL. En of het mogelijk is de gemeente voor alle kosten van de herrie te laten opdraaien. Welk Kamerlid wint de fles rode wijn?

Vraag 24 is ook interessant. Zoals het er nu voorstaat veroorzaakt de dienstregeling 2012, ook met het huidige materieel, een overschrijding van de normen op alle meetpunten in de rapportages, zowel in Bergschenhoek als Berkel. In 2011 blijft het er net onder, omdat er totaal in 2011 minder treinen rijden dan in 2012. Vraag 24 wil een definitief antwoord, en nog wel per eind december 2011. De minister kan daaraan voldoen, door alle meetgegevens door te laten rekenen volgens het Reken- en Meetvoorschrift. Wat eigenlijk ook verplicht is, maar nooit gedaan. Echter, daaruit zal dan blijken dat er minder treinen of treinen op lagere snelheid mogen rijden.

Vraag 25 borduurt daarop voort. De minister zal in de beantwoording erop moeten wijzen dat de V250 meer herrie maakt dan de huidige treinen, alleen al vanwege de hogere snelheid waarmee ze zullen gaan rijden.

Vraag 26 is daarmee onontkoombaar. De slimmerik die die vraag stelde kan zich melden bij PolitiekActief.Net voor een fles rode wijn. Indien gewenst komen er foto's op het blog.

Dit is de lijst:

1
Hoe wordt bepaald waar de geluidsoverlast gemeten gaat worden? Gebeurt dat op basis van klachten van omwonenden of gebeurt dat geheel willekeurig?

2
Hoe is het definitieve meetresultaat voor 2011 aan de westzijde van het tracé van de HSL-Zuid (56.43 dB(A)) precies tot stand gekomen? Is een meting in 100sten na de komma wel onderzoekstechnisch te verantwoorden?

3
Hoe zijn de ‘aanvullende berekeningen’ waarnaar u verwijst in uw brief van 24 augustus 2011 tot stand gekomen?

4
Waarom verandert de inschatting dat aan de westzijde van het tracé van de HSL-Zuid wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 57 dB door de aanvullende berekeningen niet?

5
Hoe is het mogelijk dat in uw brief van eind juni wordt gesteld dat op een afstand van 25 meter de geluidsemissies de grenswaardes aan de oostzijde van het tracé van de HSL-Zuid niet overtreden, en dat amper twee maanden later bij een meting op 75 meter afstand wordt geconcludeerd dat de geluidsemissies aan die zijde in 2011 wel de grenswaarden zullen overschrijden?

6
Kan hieruit opgemaakt worden dat al die geluidsmetingen op verschillende afstanden, hoogtes en niveaus volkomen onzinnig zijn, gezien de vele afwijkingen?

7
Hoeveel mensen hebben zich beziggehouden met deze geluidsmetingen?

8
Hoeveel geld hebben alle geluidsmetingen en rapporten rond het tracé van de HSL-Zuid in totaal tot op heden gekost, dus inclusief alle personeelskosten, et cetera?

9
Welke maatregelen worden genomen om de overlast die door het huidige materieel wordt veroorzaakt, te reduceren?

10
Zijn er, naast aanpassing van het remsysteem en gladdere wielen, nog andere maatregelen aan spoor en / of materieel mogelijk, die een geluidsreductie kunnen opleveren? Zo ja, wat is het potentieel aan reductie en wat zijn de kosten daarvan?

11
Wat hebben alle geluidsreductiemaatregelen die tot dusverre rond de HSL-Zuid bij Lansingerland zijn genomen, in totaal gekost?

12
Hoe kan het dat de gemeente Lansingerland, die overduidelijk rijksbeleid heeft genegeerd door een nieuwbouwwijk te bouwen langs het tracé van de HSL-Zuid, nu nog geld kan vragen aan het Rijk voor geluidscompensatiemaatregelen? Is dit onder het nieuwe omgevingsrecht ook nog mogelijk?

13
Is het mogelijk om de gemeente Lansingerland te vervolgen voor grove nalatigheid en de benodigde geluidscompensatiemaatregelen volledig voor rekening van de gemeente te laten komen? Zo nee, waarom niet?

14
Is er inmiddels, zoals aangekondigd, overleg geweest met de gemeente Lansingerland over de geluidsoverschrijding van de HSL-Zuid in Bergschenhoek? Zo nee, wanneer gaat dit plaatsvinden? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dit gesprek?

15
Wanneer kunnen de V250-treinen op het tracé van de HSL-Zuid worden ingezet?

16
Per wanneer is de volledige dienstregeling gedekt met het nieuwe materieel?

17
Zijn de Thalys- en de V250-treinen op hoge snelheid stiller dan de huidige treinen?

18
Hoe groot is de kans dat met het definitieve hogesnelheidsmaterieel wel binnen de geluidsnormen zal worden gebleven? Kunt u dit onderbouwen?

19
Welke conclusies trekt u over het al dan niet halen van de geluidsnormen uit het inmeten van de AnsaldoBreda V250? Kunt u bij de beantwoording van deze vraag reageren op de conclusies uit het rapport Peutz van de Stichting Geen Gehoor (zie deze link)?

20
Heeft u het rapport Peutz reeds geanalyseerd? Zo ja, welke conclusies trekt u uit het rapport en worden er naar aanleiding daarvan maatregelen genomen? Zo nee, wanneer wordt het rapport dan geanalyseerd?

21
Is de planning om voor eind 2011 metingen te verrichten bij zowel Thalys- als V250- materieel nog steeds haalbaar? Zo nee, waarom niet en wat wordt dan de planning?

22
Hoeveel weken of maanden duurt het, nadat de V250- en Thalystreinen op het tracé van de HSL-Zuid zijn gaan rijden, voordat de eindresultaten van de metingen bij het Thalys- en het V250-materieel geanalyseerd en bekend zijn?

23
Kunt u er voor zorgen dat nog dit najaar alle gegevens beschikbaar zijn en wordt besloten welke maatregelen worden genomen om beneden de afgesproken geluidswaarde te blijven?

24
Kunt u vervolgens garanderen dat de nodige maatregelen met de grootst mogelijke spoed worden uitgevoerd, zodat op de kortst mogelijke termijn, uiterlijk op 31 december 2011, het geluid van de HSL-Zuid in Bergschenhoek definitief aan de afgesproken geluidswaarde voldoet?

25
Verwacht u dat de huidige geluidsmetingen gevolgen zullen hebben voor de geplande dienstregeling in 2012, omdat dan nog met de oude Traxx Fyra-treinen gereden wordt?

26
Klopt het dat de geprognosticeerde dienstregeling uit het Tracébesluit op basis van de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken nimmer kan worden geëffectueerd zonder dat er aanvullende geluidsbeperkende maatregelen zijn genomen of aanpassingen aan de dienstregeling zijn gedaan, omdat de geluidsbelasting altijd boven de voorkeursgrenswaarden zal komen?

27
Op welke plekken langs het volledige tracé van de HSL-zuid wordt momenteel geluidsoverlast ervaren?

28
Wordt op al die plekken onderzocht of de geluidsnormen worden overschreden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer worden de resultaten daarvan verwacht?

29
Is uit de metingen van TNO in Lansingerland ook een conclusie te trekken over de geluidhinder op andere plaatsen langs de HSL? Zo ja, welke? Zo nee, bent u dan bereid om daar waar het spoor bevolkingsconcentraties passeert, zoals Breda en Nieuwe Wetering, door TNO metingen te laten verrichten?

Update 9/9: Vraag 26 is niet afkomstig van de VVD, en ook niet van de PvdA.

Categorie: NatioEuro

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier