[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Bouwwethouder blijft hangen in verkeerde aannames op RTV Lansingerland

donderdag 22 maart 2012 - Gisteren was een vermakelijk interview op RTV Lansingerland, waarin onze bouwwethouder de vermoorde onschuld uithing. Op het eind werd opeens mijn naam genoemd, alsof ik de mensen van De Slag om Nederland op het verkeerde been had gezet. Laten we die handschoen eens opnemen, want het verhaal van de wethouder is doorspekt met onjuistheden en verkeerde aannames. Als dit ook het verhaal is dat de gemeenteraad te horen krijgt, is dat een verklaring voor het belabberde beleid, en mogelijk een belemmering voor broodnodige oplossingen.

Voor de goede orde: het was de gewaardeerde programmamaker van RTV Lansingerland die lijkt te vinden dat de VPRO ons gemeentebestuur als een roversbende afschilderde, en dat ik daar een rol in had. Hij draaide "Shame on You" van Fats Domino en "Short People" van Randy Newman als muziek.

Wie ben ik

Ik ben één van de pakweg 56.000 inwoners van onze mooie gemeente Lansingerland. En een van mijn hobby's is dit blog. Daar heb ik er schik in om de kletsverhalen van autoriteiten te toetsen aan de werkelijkheid. Ik link als het even kan naar de vindplaatsen van mijn informatie, zodat iedereen het zelf kan nalezen. Zo is "welles-nietes" te voorkomen. Geloof mij niet, geloof de bronnen, bij voorkeur nota's van de gemeente en eerdere uitspraken van politici en bestuurders zelf.

Zoals eerder gezegd is het niet meer dan dat. Ik presenteer feiten, en vertegenwoordig verder niet meer dan één mening van de 56.000, en ben een blogger tussen miljoenen. Om mij onduidelijke redenen zijn er veel lezers bijgekomen de laatste jaren. Maar nog steeds geldt: vind je niet leuk wat hier staat, dan moet je het niet lezen. Over het algemeen neem ik geen contact op met andere media. Ook voor de uitzending van afgelopen maandag niet.

Dat ik als hobby-blogger een onmatige invloed zou hebben op een televisieprogramma van de publieke omroep is een onzinnige bewering. Klagers kunnen beter contact opnemen met de uitgebreide redactie van het programma. Uit de uitzending blijkt verder dat ze al in de kersttijd (kerstboom in beeld) bezig waren met dit item. In totaal zijn er maar twee telefoongesprekken geweest, waarvan één lang, en de opname van een uur op lokatie. Regelmatig maken mensen gebruik maken van de teksten op mijn blog, ook zonder bronvermelding, en dat lees en hoor ik met plezier regelmatig terug. Waarom ze dat doen, dat moet je aan die mensen vragen. Volgens mij is wat ik in de uitzending vertel allemaal feitelijk juist. Zeker omdat er niemand met correcties kwam. Want dat is wel zo: als er iets op dit blog verkeerd staat, krijg ik al snel een mail van deze of gene met correcties. Vaak binnen een uur. Soms van burgers, soms van raadsleden, en zelfs een enkele keer van onze burgemeester.

Ik heb verder geen bedoeling, behalve dat we ons allemaal vrolijk kunnen maken over het falen van ons gemeentebestuur. Als zij er niet zo'n enorme zooi van maakten, had ik niet zo veel lezers, en kwam ik zeker niet op televisie met het blog.

Wie is onze bouwwethouder

Jan den Uil werd geboren op 15 juni 1958 in Bergschenhoek, en is vanaf 1994 actief in de lokale politiek. Eerst in Bergschenhoek, en na de fusie in Lansingerland. In De Heraut stond op 15 februari 2006 een mooi interview. Dat is van de site verdwenen, volgens De Heraut omdat er problemen waren met de server, en daarna de database is opgeschoond. Een ongewijzigde kopie van het interview is hier te lezen.

In het interview op RTV Lansingerland refereert de wethouder aan de eerste Vinex-paal die in Bergschenhoek werd geslagen. De Heraut schreef daarover: "Op 7 maart 1995 had Bergschenhoek de primeur. Onder het toeziend oog van minister De Boer en staatssecretaris Tommel werd de eerste paal in het kader van de Vinex geslagen. In die beginperiode was de heer Den Uil als ondernemer en als raadslid al zeer actief bezig met alles wat met ruimtelijke ordening en woningbouw te maken had. Tegenwoordig is hij als wethouder in Bergschenhoek onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Vinex-takenpakket."

In dat interview uit 2006 is er eigenlijk geen kritiek op de Vinex, behalve dat er meer aandacht zou moeten zijn voor infrastructuur. De wethouder: "Ik ben zeer tevreden over de realisatie van de wijken in Bergschenhoek. Er is veel rust en ruimte. De bewoners zijn tevreden. De woningen zijn over het algemeen van het juiste type en er is veel groen. Ik woon zelf in een Vinex-wijk en ervaar dat als zeer prettig."

Ervaart hij die Vinex als een grote dwang? Niet echt: "Het grootste gedeelte is eigen beleid. De Vinex schept een aantal kaders, de rest moet door de gemeente worden ingevuld. De gemeente verkoopt de grond en heeft de opdracht de juiste verhouding te vinden tussen financiën en volkshuisvesting."

En: "Veel gemeenten zijn in de problemen gekomen door de druk van het bouwen van zoveel woningen en voorzieningen. Vertraging is echter een ramp, je moet rekening houden met het rentecomponent en er volgt een boete van de stadsregio als er te laat wordt opgeleverd. Gelukkig is in Bergschenhoek alles op orde en ziet het er naar uit dat we onze doelstellingen halen."

Gaat de fusie met Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs nog problemen opleveren, wil De Heraut weten. Den Uil: "In oktober 2005 is het Ruimtelijk Regio Plan Rotterdam 2020 goedgekeurd. Binnen dat mandaat gaan we bouwen. Bij het tot stand komen van dit plan hebben de 3B-hoek gemeentes intensief samengewerkt met Rotterdam en de Provincie. Iedereen weet wat er nodig is in de regio en wat er mogelijk is. De fusie gaat wat dat betreft weinig invloed hebben."

En Den Uil weet waar hij het over heeft. Hij werd op 26 oktober 1995 directeur van Architektenburo Immerzeel-Leeuwenburgh B.V. aan de Straatweg in Rotterdam. Daarna verandert de naam in Terrena Architecten B.V. Den Uil werd er directeur van de architectenafdeling, en directeur bouwmanagement. Hij was grootaandeelhouder. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel van 21 maart is hij er nog steeds alleen/zelfstandig bevoegd directeur.

Den Uil en Terrena doen veel met en voor de Rabobank, en de diverse verschijningsvormen en werkmaatschappijen, zoals Bouwfonds en Rabo Vastgoed. Bekend is de affaire waarbij een commissie van de gemeenteraad vergaderde over stukken die door het bedrijf van de wethouder waren geschreven, in het bijzijn en met deelname van de wethouder.

Vorige week was op dit blog te lezen dat Terrena het bouwmanagement deed van de nieuwbouw van een nieuw Rabo-kantoor in Westland. In de tijd dat onze huidige burgemeester daar wethouder Ruimtelijke Ordening was. Het Algemeen Dagblad noemde dat in 2007 "het Grote Stuivertje Wisselen-spel: het hoofdkantoor van de Rabobank naar nieuwbouw op Leehove, een nieuw stadhuis op de plek van de bank."

Onjuistheid 1: de dwang van Vinex

Behalve de constatering dat dhr. Den Uil sinds februari 2006 diametraal van mening is veranderd, heb ik nergens documentatie kunnen vinden dat de Vinex-opgave werd opgelegd aan de gemeenten. Bij de HSL was dat anders: dat plan werd goedschiks of kwaadschiks opgelegd.

In "Vingerafdrukken op de Vinex" heb ik het al uitgewerkt. De Vinex-opgaven waren afspraken van het Rijk via regiobesturen (provincies, stadsregio's) met gemeenten. Als glijmiddel werden vrij besteedbare subsidies aan gemeenten gegeven. Waar de meeste gemeentelijke middelen vast liggen, waren die zeer welkom voor (politieke) profilering.

In het radio-interview doet de wethouder er schamper over. Dan moet hij er ook eerlijk over zijn dat dat is met de kennis van nu. Op het moment zelf, in de jaren negentig, waren de subsidies zeer welkom, en de bouwopgave zelf was nog in 2006, volgens de bouwwethouder zelf, geen groot probleem. In "Vingerafdrukken op de Vinex" heb ik laten zien dat de gemeente nog in 2010 zeer nonchalant is omgegaan met de subsidies, zie de opmerkingen van de accountant op blz. 5, derde bolletje.

In de door de gemeente gemaakte samenvatting van het interview met de VPRO een maand geleden is ook onze burgemeester afgestapt van het idee van de dwang van de Vinex. Zelfs PvdA-fractievoorzitter Bovens stapt van dat idee af in de uitzending van afgelopen maandag.

Op de site van de gemeente is een Marktonderzoek Wilderszijde (Bergschenhoek) te lezen uit 2007 in opdracht van Bouwfonds. Daarin wordt alleen geadviseerd niet tegelijk Parkzoom en Wilderszijde te bebouwen, en wat te doen aan het vliegveldlawaai (alsof onze gemeente dat kan, straks meer).

Het Bouwfonds-rapport: "In alle vijf de gemeenten is de geplande productie groter dan de taakstelling die in het convenant woningbouwafspraken met VROM is overeengekomen. Alleen al in de gemeente Lansingerland gaat het om circa 2.100 woningen die extra gepland zijn ten opzichte van de taakstelling van 4.500 woningen. In Pijnacker-Nootdorp gaat het om zo'n 650 woningen extra en in Capelle aan den IJssel gaat het om 2.400 extra. Wanneer in Zoetermeer en Rotterdam de sloop/nieuwbouwactiviteiten volgens planning worden uitgevoerd dan is de extra productie die gepland staat redelijk in lijn met deze opgave."

Wel kan niemand ontkennen dat die onderhandelingen tussen gemeente en Stadsregio mogelijk een ongelijke strijd waren. De drie dorpen, los van elkaar, tegen het grote Rotterdam. Ook de laatste jaren heeft Lansingerland meerdere veren moeten laten in de Stadsregio. Volgens lezers van het blog komt dat doordat op bepaalde dossiers slappe vertegenwoordigers werden afgevaardigd. De PvdA heeft in ieder geval niet geleerd van die ervaringen, richting de nieuwe Metropoolregio. In De Heraut van deze week: "Wij als gemeenteraden zijn de opdrachtgever van dit orgaan, dus als wij ons werk goed doen en goed controleren, dan is dat democratisch genoeg." Dus heb ik de komende jaren nog genoeg om over te schrijven!

Dat de wethouder blijft vasthouden aan het waanidee van de dwang kan schadelijk zijn voor het vinden van een goede oplossing.

Onjuistheid 2: Wilderszijde speculatieobject

De uitzending van De Slag om Nederland ging over gemeenten die zelf speculeren. Dat onbetrouwbare politici dat proberen af te schuiven op de Vinex is begrijpelijk in deze tijden. In het radio-interview wordt eerst gedaan of Wilderszijde in voormalig Bergschenhoek helemaal een Vinex-locatie was. De bouwwethouder begint zelfs een zin dat hij de grote waterplas met grote woningen wil toeschrijven aan het Rijk. Halverwege de zin corrigeert hij zich gelukkig. Wat zijn de feiten? Lees de plannen van de gemeente zelf uit juli 2008 (dus niet 1994, wat de bouwwethouder suggereert in het radio-interview).

* In het plan Wilderszijde 1 waren 1.050 woningen voorzien, als Vinex-opgave.

* Middels het plan Wilderszijde 2 werd dat Vinex-deel teruggebracht tot 790 woningen.

* En uitgebreid tot circa 2.650 woningen en circa drie ha voorzieningen (want die ontbraken altijd bij Vinex, volgens de bouwwethouder in 2006).

Daarmee is 70 procent van Wilderszijde, zoals de plannen er nu liggen, eigen projectontwikkeling. En waarom? Daar is iedereen vaag over, nu de ballon is geklapt.

Nu op een paar duizend woningen de Vinex-opgave is gehaald (hoor de wethouder in het interview), is Wilderszijde het grootste probleem van de gemeente Lansingerland. Mede door de eigen speculaties.

Onjuistheid 3: Geluidsschermen voor een goede leefbaarheid

In het radio-interview maakt de bouwwethouder goede sier door te wijzen op de zorgvuldige besluitvorming. Dat er allemaal extra geluidsschermen waren voorzien langs de N209 en de HSL. Dat is op zich correct. Maar voor het gemak laat hij weg dat Wilderszijde alleen door mocht gaan omdat het al gepland was toen de nieuwe geluidsnormen van Rotterdam-The Hague Airport van kracht werden. Volgens die normen zou in dit gebied in de aanvliegzone van Rotterdam Airport geen nieuwe woningbouwlocatie kunnen komen, schreef De Heraut in maart 2007. Op de geluidskaart die de gemeente liet maken zijn grote delen van het te bebouwen gebied "oranje", wat wijst op een matige leefbaarheid. Bij de HSL maken ze zich er druk om dat de 57 dB(A)-norm moet worden gehaald. Nou, in de oranje gebieden is de geluidsdruk hoger dan 55 dB (ofwel 57 dB(A)).


Detail Wilderszijde op de Geluidskaart 2020, door DCMR, in opdracht van de gemeente Lansingerland

Maar de gemeente zette het bouwen op een in principe voor bewoning onaantrekkelijke locatie toch steeds door.

Onjuistheid 4: allemaal lang geleden

Is hierboven eigenlijk al behandeld: de bouwwethouder doet alsof het allemaal al zo lang geleden verkeerd ging. Dat deed PvdA-fractievoorzitter Bovens ook in de uitzending van De Slag om Nederland. En heb ik ook in dat artikel gecorrigeerd. Veel beslissingen vonden plaats in 2007 en 2008. En zelfs in 2011 en 2012 worden onzinnige beslissingen genomen die miljoenen kunnen gaan kosten.


Wat ik begreep van de redactie van De Slag om Nederland ging het ze erom het amateurisme bij gemeentebesturen te laten zien. Amateurisme kan onze bouwwethouder toch echt niet worden verweten.

Voor de gemeenteraad wordt het problematisch om oplossingen voor elkaar te krijgen als de bouwwethouder blijft vasthouden aan verkeerde aannames. Dat het niet leuk is om zo als gemeente in de media te komen is begrijpelijk, maar met zo'n bestuur, zo'n gemeenteraad, en zulke ambtelijke ondersteuning wel verdiend.

Hieronder is de uitzending van RTV Lansingerland te downloaden. U heeft daarvoor torrent-software nodig, bijvoorbeeld uTorrent.


Update 23/3: Plaatje en link geluidskaart toegevoegd

Categorie: Lokaal

Klik hier om het bestand te downloaden Downloaden: Torrent om de uitzending van Lansinger Politiek, 21 maart 2012, te downloaden
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier