[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Van Wilderszijde kan Lansingerland gewoon af

woensdag 27 maart 2013 - Update 28/3 9:00*** Gisteren gaf de gemeente Lansingerland het contract uit 1998 vrij van de aankoop van het eerste deel van het gebied Wilderszijde. Wat blijkt: ze kunnen er gewoon vanaf.

De eerste vraag die ik moet beantwoorden: "Waarom nu". Het is een integraal contract, inclusief handtekeningen, namen, bedragen. In onze gemeente wordt veel geheim gehouden dat niet beschermd wordt door de uitzonderingen van de Wet Openbaarheid van Bestuur (wat niet in de uitzonderingen staat is niet geheim). Contracten en andere concurrentiegevoelige gegevens zijn uitgezonderd.

Daarom enige terughoudendheid. Moet ik veronderstellen dat dit een foutje is? PolitiekActief.Net doet in principe niet aan de "echt" geheime documenten. Wat af en toe zeer jammer is, maar het is niet mijn bedoeling het openbaar bestuur te frustreren, alleen om andere toeschouwers te informeren en amuseren.

Ik wacht dus even af of het document op de website van de gemeente zelf gaat verschijnen.

Wel een paar passages, met dank aan meelezers. En stuur ook uw commentaar.

Het lijkt te gaan om alleen het noordelijke deel van Wilderszijde, het deel dat ooit bedoeld was voor een waterplas met daaromheen woningen. Een beetje zoals Hillegersberg heeft, zo lijkt het. Zie hier een eerder artikel.

Het is een contract tussen de gemeente Bergschenhoek en de vier partijen die ik eerder benoemde als BBGZ. En die nu in het contract staan als BBGJ voor Boterdorp Zuidwest en BBGV voor Wilderszijde. De "G" blijkt te staan voor de Gelderse Bouw- en Vastgoed Maatschappij. Van de projectpartners zijn meerdere dingen in Bergschenhoek te vinden, zoals deze en deze. Waarbij die laatste partij als "J" en "V" mee mogen doen omdat de partners BBG stukjes aan hen overdeden, en "J" en "V" beiden door dezelfde persoon werden vertegenwoordigd, wiens naam begint met een "Z", ziedaar de latere afko BBGZ.

Het hele gekochte gebied wordt omschreven als:

* "het perceel weiland en water met opstallen gelegen aan de Schiebroekseweg te Bergschenhoek, kadastraal bekend gemeente Bergschenhoek sectie B nummer 4083 groot 03.74.61 hectare"

* "het perceel bouwland gelegen tegenover het huisperceel aan de Boterdorpseweg xx te Bergschenhoek, kadastraal bekend gemeente Bergschenhoek sectie B nummers 4414, 4538,4539,4542 respectievelijk groot 01.29.30 hectare, 07.69.90 hectare, 05.77.40 hectare en 05.75.65 hectare, alsmede een gedeelte ter grootte van ongeveer 06.00.00 hectare (of zoveel meer of meer als na meting door/vanwege de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zal blijken) van het perceel kadastraal bekend gemeente Bergschenhoek sectie B nummer 5991"

* "de boerderij met loodsen, schuren, ondergrond en erf, staande en gelegen aan de Boterdorpseweg xx, xxxx xx Bergschenhoek, kadastraal bekend gemeente Bergschenhoek, sectie B nummer 6023 groot 01.30.30 hectare" (doorhalingen door mij)

Er staan een aantal bedragen in, die ik nu even weglaat. De gemeente betaalt aan BBGV en BBGJ geld. Het is een aankoop-verkoop constructie. BBGV krijgt in ruil bovendien "het exclusieve recht toe te kennen om als eerste in de gelegenheid te worden gesteld tot koop van Šlle bouwkavels voor ontwikkeling en realisatie van koopwoningen en de ontwikkeling en realisatie van sociale huurwoningen in de zogenaamde 'Plaslocatie'"

Waar ik nog benieuwd naar ben: het contract is opgesteld "handelend als gevolmachtigde van de burgemeester, die bij het verlenen van de volmacht handelde ter uitvoering van het besluit van de raad van de gemeente de dato 26 november 1998". Wat staat daar in?

Artikel 2.3.8.3 van het contract:

"indien tussen de gemeente en BBGV geen overeenstemming wordt bereikt over de condities van beoogde (omvang van de) woningbouw op de (huidige of gewijzigde) Plaslocatie, zal het recht van BBGV op bedoelde koop van bouwkavels, ontwikkeling en realisatie van woningbouw vervallen en zal de gemeente terstond nadat dat is geconstateerd aan BBGV betalen: het deficit in het kader van de aankoop en de verkoop aan de gemeente van de onder 1.4, 1.6 en 1.8 vermelde onroerende zaken, vermeerderd met rente berekend op basis van de wettelijke rente min lover de periode van 1 december 1998 tot de dag van de in deze bepaling bedoelde betaling, tenzij partijen alsdan compensatie op (een) andere locatie(s) overeenkomen;"

Dat is toch een escape voor het geval gemeente en BBGV er niet uitkomen? Zoals nu?

Artikel 2.3.8.4 van het contract:

"het onder 2.3.8.3 bedoelde deficit blijkt uit het door BBGV aan de gemeente overhandigde en door laatstgenoemde geaccordeerde overzicht van koopprijzen, bodemonderzoekskosten, honorarium externe adviseurs, etc. en de eventuele aanvulling(en) daarop; tot bedoeld deficit behoort ook hetgeen eventueel aan overdrachtsbelasting, notarieel honorarium en verschotten verschuldigd is ter zake van de teruglevering van de onder 1.8 vermelde onroerende zaken indien de huidige eigenaar zich op de overeengekomen ontbindingsmogelijkheid beroept en/of de vergoeding bedoeld in artikel 2.3.7;"

En dat is toch een beschrijving van de financiŽle consequenties van zo'n situatie?

Kortom, een afkoop van de claim is wťl mogelijk, waarna de gemeente zelf invulling kan geven aan de inrichting van het gebied.

De waterplas verviel nadat in 2001 een rapport was geschreven door Alterra in opdracht van de Gemeente Bergschenhoek. Waarom is het contract toen niet opgezegd?

Hoe zit het met Wilderszijde II, het plan om nog meer grond te kopen, de Vinex-opgave op het hierboven beschreven gebied terug te brengen van 1.050 naar 790, en dat in eigen beheer uit te breiden tot 2.650 woningen en 3 hectare voorzieningen? Nog in 2007 werd grond daarvoor gekocht. Toen heette het hier al Lansingerland, en vele zittende politici zaten toen eveneens op het pluche.

Overduidelijk: het Rijk heeft hier weinig mee van doen. De problemen van Lansingerland komen door eigen fouten.

Wie weet meer?

***Update 28/3: De gemeente heeft het contract over het oorspronkelijke bouwplan van Wilderszijde online gezet. Het zit achter vragen van raadslid Neeleman over de school dichtbij een gasleiding. Die antwoorden zijn overigens niet adequaat, maar ik kom daar later op terug. Het is ook niet duidelijk waarom dat contract hier achter zit. Er wordt in een antwoord naar verwezen, maar niet op een logische manier. Zie deze link vanaf blz. 4 van de PDF.

***Update 09:00: Er was toch nooit een kwestie over deze eerste aankoop? De vragen zijn er over de uitbreiding naar Wilderszijde II. De grootte van Wilderszijde is 110-131 hectare (ligt aan de bron die je raadpleegt). In het contract gaat het om totaal opgeteld 31.57.16 hectare (lees: 31,5616). We weten dat niet alles in een bouwclaimconstructie is gezet. Toch is nu van nog geen derde de verwerving verklaard, en daar kan de gemeente gewoon vanaf. Bovendien gaat een deel van het contract over Boterdorp Zuidwest. De boete is omgerekend ongeveer 3,5 ton in euro's (art. 2.3.7.1). Terwijl er miljoenen zijn afgeboekt en betaald door de belastingbetaler.

Wordt vervolgd?

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier