[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Lansingerland heeft huiswerk niet gedaan, blijft onder curatele

woensdag 17 december 2014 - Update 19/12, 10:00*** De gemeente Lansingerland blijft onder preventief toezicht van de Provincie staan. Er is zorg over kapitaalvernietiging, de voorgestelde bezuinigingen in de begroting zijn boterzacht, en een renteconstructie waarbij de grond van Wilderszijde 7% per jaar in waarde moet stijgen (wat die niet doet) kan niet door de Provinciale beugel. Er blijkt een handelingspatroon van de CDA-wethouder. Update: heet de koffiejuffrouw Jannie Deloitte? BREAKING: gemeente vertelt onwaarheden. Update: motie van afkeuring haalt het niet, Lansingerland is een sterfhuisconstructie.

Uit de brief ("er heef overleg plaatsgevonden", "er is sprak van") blijkt dat de gemeente niet alleen niet kan rekenen, maar ook niet kan spellen. De brief staat hier, maar ik vond hem nog niet op de site van de gemeente. What else is new...

De ondertekening bewijst dat de wethouder inderdaad verdwenen is, zoals eerder op dit blog gemeld. Wie morgen dan bij de raadsvergadering de honneurs zal waarnemen is nog niet bekend. Of het de burgemeester zal zijn, het etherische restmateriaal van de voormalige wethouder, of de koffiejuffrouw, het is in ieder geval te hopen dat het iemand is die kan rekenen en de Nederlandse taal voldoende machtig is.

Hoewel aan koffie minder behoefte zal zijn dan aan klare wijn. De voormalige CDA-wethouder, afkomstig van bouwbedrijf Volker Wessels, speldde de raad op 28 oktober (zie de update onderaan dit artikel) nog op de mouw alle vertrouwen erin te hebben dat de Provincie de Begroting zou accepteren. De provinciale brief met als inhoud dat dat ijdele hoop was werd achtergehouden (of was niet gelezen).

Vermoedelijk was de wethouder nooit bij enig overleg met de Provincie over dit onderwerp aanwezig, een zombiewethouder, dus.

Immers, wat schrijven de gemeentesecretaris en burgemeester vandaag aan de raad:

* De buitenruimte wordt onvoldoende onderhouden, wat leidt tot kapitaalvernietiging. Dat was een groot punt uit de dieptescan van Binnenlandse Zaken en Provincie. Een gemeente mag veel doen, maar niet de zaak zo laten verslonzen.

* In de Begroting 2015 wordt 3 miljoen aan structurele bezuinigingen voorgesteld, maar vooralsnog is dat door het schuiven met allerlei geld. De Provincie wil eerst zien, dan geloven. Heel anders dan de gemeenteraad van Lansingerland. Want die stemde in met deze nep-begroting. Alleen VVD en Partij Neeleman stemden tegen. De brief van de Provincie is in lijn met hun bezwaren.

* Voor de zoveelste keer maakt de Provincie een punt van de Münchhausenconstructie van Wilderszijde. Genoemd naar de Lügenbaron die beweerde zichzelf aan zijn veters uit het moeras te kunnen trekken. Daar is door het schuiven met reserves en voorzieningen een truuk bedacht om de afschrijving van de grond te compenseren met een potje geld dat jaarlijks tot 2021 elk jaar 7% moet opbrengen. Dat is virtueel geld. Als in 2021 de grond dan niet de overeenkomstige waarde heeft teruggekregen ontploft de tijdbom. Er is 0 kans dat dit goed afloopt, immers, op Wilderszijde zal niemand ooit meer die 2.650 woningen en drie hectare voorzieningen bouwen. Dat was eigenlijk al bekend sinds eind vorige eeuw. Nog afgezien van dat de geluidseisen strenger zijn geworden, en het bouwgebied onder de startbaan van Rotterdam-The Hague Airport (dus in Wilderzijde) ongeschikt is.

De gemeente blijft halsstarrig volhouden dat deze tijdbom mag onder de boekhoudregels, terwijl de Provincie vooral benadrukt dat de grote boem in 2021 niet zou moeten plaatsvinden.

Is dat dan nooit ter sprake gekomen? Of was het gewoon niets nieuws? Die Provincie zegt toch ook steeds maar hetzelfde, daar luisteren we dan niet meer naar?

Eigenlijk had Lansingerland dat kunnen weten met deze CDA-wethouder. Ook in Zwijndrecht liet hij de boel, volgens zijn opvolgers in Algemeen Dagblad van 1 juli 2007, achter met achterstallig onderhoud en te optimistische ramingen. De geschiedenis herhaalt zich.

Hij lag daar niet wakker van, schrijft AD. "Zo gaan die dingen."

Ja, met deze wethouder. Hij lijkt financiële degelijkheid niet te serieus te nemen. Waarom heeft de gemeente het huiswerk niet gemaakt? Waarom werd de raad verkeerd voorgelicht? Waarom worden de belangen van de gemeente verkwanseld door het CDA?

Update 18/12, 9:55*** Het lijkt erop dat in de brief van de gemeentesecretaris en burgemeester aan de raad, bij afwezigheid van de verdwenen wethouder, een onwaarheid staat.

In de brief staat over de Münchhausentruuk met Wilderszijde: "Hierover is de afgelopen weken overleg geweest tussen Provincie, gemeente en Deloittte. [3x't' JS] Dit heeft ertoe geleid dat Deloitte aangeeft nog steeds volledig achter de door Lansingerland gehanteerde werkwijze te staan, omdat deze passend is binnen het BBV."

Lezen we een brief die vanavond op het programma staat voor de raad van de gemeente aan de accountant:
(Spelletje van de gemeente: het kan zijn dat u melding krijgt dat de pagina niet beschikbaar is. Zet de cursor in de adresbalk en druk op Enter, dan komt het alsnog op het scherm...)

"Daarbij heeft u ons tevens gemeld niet te kunnen starten met de controle wanneer geen overeenstemming over het bedrag aan meerwerk is bereikt. De gemeenteraad betreurt deze handelswijze."

Er is een conflict met Deloitte over geld. De accountant wil meer centen zien. Vanwege "door nieuwe feiten en ontwikkelingen voorgedaan in wet- en regelgeving en in eisen van externe instanties die invloed hebben op de omvang van de werkzaamheden en taken van de accountant'", zo staat in het raadsvoorstel.

Daaruit blijkt dat het conflict al dateert van 29 september 2014. Het raadsvoorstel spreekt van een "impasse". Op 30 oktober hebben ze een brief gestuurd aan Deloitte om op basis van het oude contract weer aan het werk te gaan, echter, het finale voorstel van Deloitte was van 9 oktober. En daar zat 15.000 euro tussen. Pas vanavond zal de raad toegeven en dat geld alsnog vrijmaken om de accountant weer aan het werk te krijgen.

De vraag vanavond aan wie-er-ook-maar-komt-opdagen-van-het-college is dus: heet de koffiejuffrouw toevallig Jannie Deloitte? Want de echte Deloitte wacht eerst op de centen. Te betwijfelen is of er echt overleg was "tussen Provincie, gemeente en Deloittte" (met 3x't', alsof Wim T. Schippers meeschreef). Datum, plaats en lijst aanwezigen openbaar graag!

Update 18/12, 16:30*** BREAKING: meer onwaarheden duiken op.

Punt 1: er is nu de brief van de Provincie met hun lezing over wat er is besproken. Klik hier (ik kijk niet eens meer of het op de gemeentesite staat). Ze schrijven:

"Uw begroting is naar ons oordeel niet in evenwicht en in de meerjarenraming heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand brengt."

Wat schreef de gemeente:

"De provincie heeft aangegeven de begroting duidelijk en inzichtelijk te vinden."

Akkoord, het kan allebei waar zijn, maar wie zijn huiswerk niet af heeft moet niet aankomen dat het er zo keurig netjes uitzag.

De zombiewethouder was dus blijkbaar ook niet op het laatste overleg, anders had hij wel geweten wat de Provincie werkelijk vond van de begroting. Dit is duidelijk een poging om de raad op het verkeerde been te zetten.

Punt 2: de raad heeft in juni aan Deloitte opgedragen om bij de accountantscontrole 2014 extra aandacht te geven aan het alsmaar ophogen van de balanspost met de boekhoudtruuk van Wilderszijde met 7,1%. Die controle is nog niet begonnen (omdat er geld bij moest, wat pas vanavond kan gebeuren), dus Deloitte kan hier nog geen uitsluitsel over hebben. En dus kan de gemeente niet volmondig verklaren dat Deloitte helemaal happy is met de constructie.

Update 19/12, 10:00*** In de raadsvergadering gisteravond kwam een echte motie van afkeuring aan de orde. "Afkeuring" is iets dat we allemaal wel eens ervaren. Alleen was deze motie een hele litanie van collegeblunders. De hele oppositie (VVD, PvdA, Wij Lansingerland, GroenLinks, Neeleman) diende de motie in, en steunde hem. Hij werd voorgelezen door VVD, vanaf tijdcode 00:22:45.

De coalitie ging vooral in op de strenge bewoordingen, nauwelijks op de inhoud. CDA bestreed de feiten. Zo was de (vermeend) achtergehouden brief wel degelijk tijdig door de griffie online gezet. Via Twitter kwam daar uitsluitsel over:


Dat is inderdaad tijdig, maar op een verborgen plaats, en het blijft zo dat de wethouder op vragen van de VVD op 28 oktober geen antwoord gaf dat in overeenstemming is met alle brieven van de Provincie inclusief deze. En ook niet verwees naar de brief. Zelfs de brief van het college van eergisteren is in tegenspraak met wat feitelijk door de Provincie wordt gezegd over de financiële vorderingen van Lansingerland. CDA zag dat anders. D66 en Leefbaar 3B bleven hameren op de zeer kritische toon van het debat. Ze bleven de CDA-wethouder, afkomstig van bouwbedrijf Volker Wessels, steunen.

Blijkbaar is dat belang groter dan dat er echt werk wordt gemaakt van gezonde financiën, zodat de dienstverlening van de gemeente weer normale proporties kan aannemen, en de lastendruk omlaag kan. Sinds de fusie in 2007 is Lansingerland uitgehold door dat soort belangen, en het zittende college heeft weinig animo wat aan de sterfhuisconstructie te doen.

Categorie: Lokaal

Adobe Reader nodig Bijlage: Brief over bespreking provincie begroting 2015 (103 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier