[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Bleizo (1): sjoemelen met garantstellingen

maandag 19 januari 2015 - Het besluit van Lansingerland om vele miljoenen risico's extra aan te gaan en vele miljoenen nieuw geld uit te geven aan een station zonder bestaansrecht wordt een hamerstuk. Tot het in de raad komt een reeks publicaties over wat de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer hun gemeenteraden niet vertellen, en de inwoners die het mogen betalen al helemaal niet. Deel 1: sjoemelen met garantstellingen. Tip vooral Zoetermeerse raadsleden dat ze ook in het pak worden genaaid.

Er is teveel over Bleizo te vertellen om het in ťťn heel lang stuk te doen, daarom in delen.

Laten we beginnen met een inleiding door Milton Friedman. Niet iedereen zal daar fan van zijn, maar in dit filmpje zal dat naar verwachting vooral zijn omdat zijn vooronderstellingen over politici en overheden niet overeenstemmen met het eigen geloof. Klopt wat Friedman zegt met Lansingerland en Zoetermeer?In dit deel kijken we vooral naar de eigen financiŽn van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland. Hoe gaan onze gemeenten om met het geld van hun inwoners bij Bleizo?

PvdA schreef afgelopen week over dat Bleizo een hamerstuk wordt. Ze hadden alleen nog wat te vragen over de verlichting op een fietspad bij dat station waar verder in de wijde omtrek niets te beleven is. Een kinderhand is snel gevuld, als je zů tevreden bent.

Niet alleen PvdA heeft een lezenswaardige nieuwsbrief, ook Leefbaar 3B schrijft over hun belevenissen met en wensen voor onze mooie gemeente. Zo misten ze toch opeens 3,45 miljoen. Lees hier: een getroffen voorziening van 3,8 miljoen zou via een aangenomen motie van Leefbaar 3B verlaagd worden tot 350.000 euro. Maar ze konden dat geld niet meer vinden in de voorliggende plannen.

Dat is nou sneu. Misschien moeten ze de brief van het college van 14 juni beter lezen. Daar staat boven het kopje Communicatie, dat we dat geld op onze buik kunnen schrijven. Het wordt volledig ingezet voor Bleizo en de vervoersknoop.

Nog een puntje daarmee: "Er resteert een negatief saldo in grondexploitatie Bleizo per 1-4-2014" (onder gedachtenstreepje 3 in die brief).

Kijken we dan in de Bestuursovereenkomst Bleizo, op blz. 5, in punt 9 bovenaan:

"Het Samenwerkingsverband Bleizo stelt een gebiedsexploitatie vast voor het Bleizo-gebied waarin de gewenste ontwikkelingen financieel worden vertaald. Deze gebiedsexploitatie is minimaal sluitend en is zoveel mogelijk in overeenstemming met de in deze overeenkomst bedoelde gewenste ontwikkeling." (vet door mij toegevoegd)

Dat Zoetermeer bijspringt met een risiconeming van 12,5 miljoen is natuurlijk niet echt "sluitend" maken. Immers, volgens raadsleden in Zoetermeer is er geen geld ingeruimd in hun begroting hiervoor. Het zou ingaan tegen het Zoetermeerse (uitstekende) financiŽle beleid als ze via een garantstelling verkapt hun eigen begroting oprekken.

Een beetje alsof je voor volgend jaar garant gaat staan voor je vakantie, maar dat niet opneemt in je begroting. Dan ga je met vakantie en is het geld alsnog uitgegeven.

Kortom, eigenlijk zou Lansingerland Zoetermeer nu moeten aanspreken dat de vervoersknoop Bleizo een verlieslatend onderdeel is van de plannen op Bleizo. Ze zouden nu meteen dat deel voor hun rekening moeten nemen dat de grondexploitatie onder de nul drukt, omdat anders de GR Bleizo per direct onverbindend is. Bijvoorbeeld door het af te boeken als een bovenwijkse voorziening vanuit nieuwbouwwijk Oosterheem. Als de GR Bleizo niet meer bestaat, kan die GR Bleizo ook geen realisatieovereenkomst met risiconeming aangaan voor het station in niemandsland. En dan is de directeur Bleizo, naar verluidt de best betaalde kracht in dienst van de gemeente Lansingerland, zijn baan kwijt.

Wat betreft het sjoemelen met begrotingsposten zit Lansingerland in hetzelfde schuitje. Van een voorziening van 3,8 miljoen wordt 3,45 miljoen zo maar uitgegeven, zonder dat dat in de begroting stond of staat. Sterker nog, zonder dat dat met de Provincie is gedeeld. Het college schreef vorige week (onder punt 9) dat ze vonden dat ze niets aan de toezichthouder hoefden te vragen. Ik zou dan liever als raadslid niet instemmen met zo'n truuk, omdat ik dan hoofdelijk aansprakelijk zou worden op grond van art. 209 en 210 van de Gemeentewet. Nu wordt immers met terugwerkende kracht een besluit over de vervoersknoop uit 2014 besloten in begrotingsjaar 2015, met nieuw geld dat niet was begroot.

Hier wreekt zich dat Lansingerland de garantstellingen voor Bleizo en Hoefweg niet vermeldt in de jaarstukken of begroting. Daardoor wordt de toezichthouder ook koudgesteld.

Samenvattend:

* Lansingerland is 3,45 miljoen kwijt. Leefbaar 3B is er nog naar op zoek, maar de wethouder heeft het al in dank bestemd voor Bleizo.

* Als Zoetermeer niet het verlies van Bleizo repareert en een deel van de vervoersknoop in de eigen begroting opneemt, is de hele gemeenschappelijke regeling niet meer geldend. Dan kan die GR dus ook geen overeenkomst sluiten voor het station.

* Zowel Zoetermeer als Lansingerland geven toekomstig geld uit via garantstellingen, in plaats van begrotingen. Zo wordt nieuw geld geschapen, dat er niet is, en niet langs democratische weg is bestemd. In Lansingerland wordt zo de toezichthouder gepasseerd, waar raadsleden hoofdelijk aansprakelijk voor kunnen worden gesteld.

Categorie: Lokaal

Adobe Reader nodig Bijlage: Bestuursovereenkomst Bleizo (3242 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier