VVD Rotterdam
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Peiling raadsfracties over langdurige opvang

zaterdag 21 november 2015 - Aanstaande donderdag gaat de raad besluiten over langdurige noodopvang van 60 asielzoekers. Er waren twee locaties: Bleiswijk en Wilderszijde. Tegen de locatie in Bleiswijk was veel weerstand van de bevolking. De inloopavonden in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek werden (zeer) matig bezocht. Er gaan inmiddels verhalen over dat het voorstel van het college gaat worden geamendeerd.

Onderstaande mail heb ik verstuurd naar alle fractievoorzitters. De binnenkomende antwoorden komen op dit blog.

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Geacht raadslid van onze mooie gemeente Lansingerland,

Aanstaande donderdag gaat u besluiten over langdurige noodopvang van 60 asielzoekers. Er waren twee locaties: Bleiswijk en Wilderszijde. Tegen de locatie in Bleiswijk was veel weerstand van de bevolking. De inloopavonden in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek werden (zeer) matig bezocht.

Aangezien er geen geschikt leegstaand pand is in Lansingerland zal dat voor het doel moeten worden gebouwd of een ander pand verbouwd. In het oorspronkelijke voorstel van de gemeente zou dat 2 ton mogen kosten, plus 2 ton ambtelijke ondersteuning. In het nieuwe voorstel moeten die vier ton door "derden" worden bekostigd.

Bij de opvang in de Sterrenhal bleek de bijdrage van het COA van 40 euro per asielzoekers per 24 uur, totaal 19.200 euro, "lang niet genoeg" (artikel in AD van vorige week zaterdag). Hoeveel het uiteindelijk heeft gekost, en waar de extra kosten in zijn gaan zitten, is vooralsnog onbekend. Voor langdurige opvang geeft COA 100 euro per asielzoeker per week. Dat is minder.

Er gaan inmiddels verhalen over dat het voorstel van het college gaat worden geamendeerd. In de wandelgangen is opgevangen dat fracties voorstander zijn van 350 asielzoekers. Raadsleden hebben uitgesproken dat ze gekozen volksvertegenwoordiger zijn, maar zich nu niet meer laten leiden door wat er leeft onder de bevolking. Ze bepalen zelf hun mening. Ook de financiering wordt als problematisch gezien. Kleinschalige opvang van 60 personen is naar verhouding heel duur. Grotere aantallen zijn kosteneffectiever.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft PolitiekActief.Net een aantal vragen gesteld aan de gemeenteraadsfracties en die integraal gepubliceerd. Ze kozen dus hun eigen woorden.

Ik zal spreken van asielzoekers, omdat uit opgaaf van de gemeente Lansingerland bleek dat meer dan 1/3 niet kan worden aangemerkt als vluchteling conform het Vluchtelingenverdrag van Genève. Laat u zich niet weerhouden om toch in uw antwoorden te spreken van "vluchtelingen".

Graag wil ik die procedure herhalen. De publicatie van uw bijdragen zal maandag plaatsvinden. Bij ontbreken van antwoorden zal worden geput uit eerdere publicaties van de fractie en partijgenoten. Wederom integraal.

1. Hoeveel asielzoekers vindt uw fractie dat de gemeente Lansingerland moet opvangen? Zijn het er 60 uit het gemeentevoorstel, 80 zoals in de Sterrenhal, 100, of 350 of meer, of heeft u geen voorkeur of weet u het nog niet. Kies uw eigen antwoorden.

2. Als mocht blijken dat "derden" de kosten (4 ton) niet willen dragen en daardoor de opvang onmogelijk wordt, wil uw fractie dan geld vrijmaken uit de Begroting? Hoeveel? Heeft u al een suggestie uit welke post dat moet komen?

3. Als net als in de Sterrenhal mocht blijken dat de organisatie niet uit komt met het beschikbare budget (was 40 euro per persoon per 24 uur, wordt 100 euro per persoon per week), wil uw fractie dan extra geld beschikbaar stellen? Hoeveel? En als dat ook wordt overschreden?

4. De gemeente stelt een locatie direct achter het gemeentehuis voor, maar is daar niet precies over. Een interpretatie is deze plek op Google Maps: https://goo.gl/maps/535EScBxhRL2 .
Dat is nabij de Eilandenbuurt (wijk Boterdorp) in Bergschenhoek en de buurt Weg en Land in de wijk Oosteindsche Polder en de buurt Hillegersberg in Rotterdam. Is het relevant voor uw fractie wat de mensen en bedrijven in deze buurten hiervan vinden? Of was de opkomst op de inloopavond leidend?

5. Er wordt wel de vergelijking gemaakt met vorige asielstromen. Toen werden asielzoekers veelal ver buiten de bebouwde kom opgevangen. Het Bleizo-terrein valt voor Lansingerlandse begrippen onder deze definitie. Is dat alsnog een optie voor uw fractie?

6. De opvang zal "tot een jaar" zijn. Is uw fractie bereid dat te verlengen als de vraag van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond daar naar is?

7. Bij de opvang in de Sterrenhal bleek het rooster voor vrijwilligers moeilijk te vullen. Bovendien waren er oproepen voor EHBO-ers. En oproepen voor allerlei materialen. Wil uw fractie dat de gemeente Lansingerland gaat handhaven op veiligheid en voldoende welzijnszorg, of is in het kader van noodopvang flexibiliteit nodig ten aanzien van veiligheid en zorg? Kan permanente evacuatie een optie zijn?


** Gebruik uw eigen woorden, vul aan waar nodig.

** Graag terugsturen tegen het middaguur van 23 november.

Ten aanvulling kan het handig zijn als de mening van de vragensteller duidelijk is. Ik ben tegenstander van het rondbussen door Nederland van mensen. Ik ben tegen de bemoeizorg die de asielzoekers krijgen opgelegd, omdat het ze beperkt in hun vrijheid om zelf hun leven in te richten. Daarin begrepen het recht om eventueel een ander Europees land te zoeken als ze er achter komen dat hier geen toekomst is. Ik geloof niet, op basis van statistieken, dat dermate grote groepen nieuwkomers binnen afzienbare tijd op eigen benen kunnen staan. Daardoor vind ik het asociaal dat de groep mensen die we als Nederlandse bevolking en bedrijven al ondersteunen met volkshuisvesting, onderwijs, zorg, inkomen onbeperkt wordt uitgebreid. De pot met geld waar het uit moet komen groeit immers naar verhouding niet. Daardoor krijgen de mensen waar we voor zorgen stuk voor stuk minder. De zogenaamde "sociale" partijen veroorzaken zo een grotere tweedeling. Verder vind ik dat de opvang alleen kan werken bij voldoende draagvlak. Die is er niet in Lansingerland, in Zuid-Holland, in Nederland, als er geen einde voor staat. Dat is nog afgezien van dat deze groep asielzoekers uit een cultuur komt die ver staat van die van ons. Tot nu toe is er geen sprake van integratie, uit wederzijdse onwil, en te verwachten is ook niet dat dat snel zal gebeuren. Ook daardoor groeit dus de tweedeling. Dat geeft veiligheidsrisico's. Vooral bepaalde wijken en buurten zullen daarmee te maken krijgen, en andere wijken en buurten niet. Wie in de "verkeerde" wijken en buurten woont is het haasje, en ik heb met die mensen te doen. Wat betreft Lansingerland verwacht ik dat (autochtone) individuen zich toegang zullen verschaffen tot de geldstromen die voor de opvang van asielzoekers zijn. Met mooie praatjes, maar ten koste van de asielzoekers. Ik heb wat dat betreft graag ongelijk.

Net als vorig jaar zal ik mijn best doen deze mening bij deze publicatie niet door te laten klinken.

Met vriendelijke groet,

Joost Smits
www.PolitiekActief.Net

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
LeukIdee.com
LeukIdee.com

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier