[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Lansingerland dumpt nieuw geld in put Wilderszijde

dinsdag 15 december 2015 - Updated*** Het zijn vreemde tijden. Dachten we uit de begroting te begrijpen dat met 50% zekerheid miljoenen verloren gaan op Wilderszijde, gaat ons college er nieuwe grond aankopen. Onderbouwing ontbreekt. In wiens belang is dat eigenlijk? De CDA-wethouder Projecten komt flink onder vuur. Hij krijgt nog fees van bouwers.

In de Meerjarenbegroting 2016-2019 verklaarde het college nog dat met 50% zekerheid er 40 miljoen euro verloren gaat op de grondwaarde van Wilderzijde. Zie blz. 9 van "Begroten tussen onwil en onkunde". De onder curatelestelling van onze gemeente houdt rechtstreeks verband met een ingewikkelde begrotingstruuk waarin ons college doet alsof de grondprijs daar tot 2021 elk jaar met 5% stijgt.

We dachten dus dat het een kwestie van tijd zou zijn tot Wilderszijde weer de landbouwgrond zou worden die het ooit was. In NRC Handelsblad van 5 maart 2011 zei de toenmalige wethouder Bouwen van Rotterdam hierover: "Er is weiland gekocht zonder na te denken." Er is door enkelingen goed aan verdiend, er is door de bevolking flink aan betaald, klaar. Bouwen kan er niet of hooguit met hoge kortingen vanwege de slechte milieukwaliteit. Dat was al te zien op de geluidskaart van de gemeente: "lage kwaliteit leefbaarheid".

Maar nee, gisteren ontving de Provincie Zuid-Holland een brief van grondeigenaren op Wilderszijde, afschrift ging naar de gemeente Lansingerland.

Daaruit blijkt dat de gemeente Lansingerland aan een derde partij het aanbod heeft gedaan bijna 16 hectare grond te kopen. Deze derde partij is volgens de grondeigenaren helemaal niet gerechtigd dit te verkopen.

De grondeigenaren willen bovendien niet dat de gemeente de grond verwerft. Ze verwijzen naar het staand beleid, zoals verwoord in de eerder genoemde Meerjarenbegroting 2016-2019 (par 1.1 van de inleiding). En dan:

"Los van het feit dat de voorgenomen verwerving in strijd is met het door de gemeente gestelde beleid om de reeds in het bezit zijnde gronden te willen verkopen, kunt u zich voorstellen dat met een verwerving juist een substantieel aankoopbedrag gepaard zal gaan, gelet op de grootte van de percelen (ruim 150.000 m2) en ook gelet op de huidige waarde van de grond. Een door de gemeente Lansingerland te betalen koopsom van mogelijk enkele miljoenen euro's zal de financiële positie van de gemeente derhalve verder onder druk zetten."

De eigenaren willen best ooit verkopen aan de gemeente, maar denken dat de tijd daar nu niet rijp voor is.

De partij die het aanbod van de gemeente ontving moet juist nog prestaties leveren richting de eigenaren. Daar is een contract voor gesloten.

De brief plaats ik hier niet vanwege alle namen die erin voorkomen. Voor één naam maak ik een uitzondering, zie hieronder.

Wat is er nou raar aan?

1. De gemeente gaat opnieuw miljoenen steken in Wilderszijde, terwijl de grond die al in de boeken staat miljoenen verlies gaat opleveren (met 50% kans volgens de gemeente).

2. Er is geen beleidsstuk dat ik ken waarin nieuwe ontwikkeling van Wilderszijde aan de hand is. Er is geen visiedocument, geen aankondiging, helemaal niets. Geen raadsbesluit.

3. Het bedrijf dat het koopaanbod ontving van de gemeente is KWS Infra uit Vianen. Dat is een werkmaatschappij van Volker Wessels. Dat is het bedrijf dat volgens de grondeigenaren een overeenkomst niet nakomt en geen recht heeft de grond te verpatsen aan de gemeente Lansingerland.

4. De grondeigenaren verwijzen naar de betrokkenheid van de CDA-wethouder Projecten, immers afkomstig van Volker Wessels. Bekend is dat op 20 mei 2014 op zijn LinkedIn-profiel stond dat hij "tot op heden" werkte voor Stam + Koning uit Zwijndrecht. Na publicatie op dit blog werd dat snel veranderd naar juni 2013. De cache van Google hebben we nog. Verder was de wethouder contactpersoon van Volker Wessels Vastgoed. Het kwam geheel niet aan de orde in de integriteitstoets van deze wethouder.
(Spelletje van de gemeente: het kan zijn dat u melding krijgt dat de pagina niet beschikbaar is. Zet de cursor in de adresbalk en druk op Enter, dan komt het alsnog op het scherm...). In het kader van de openbaarmaking van stukken, wanneer doet de gemeente nou eens hier wat aan?

Op 7 maart 2015 stond in NRC Handelsblad een uitgebreid artikel over de zaak Van Rey, waarin werd beschreven dat Volker Wessels via de werkmaatschappijen handelingen met politici coördineert.

De grondeigenaren van Wilderszijde schrijven "niet anders dan kunnen vermoeden dat er sprake is van belangenverstrengeling en/of onbehoorlijk bestuur" richting de CDA-wethouder.

Wat weten we nu?

1. De gemeente heeft een brief gestuurd naar een werkmaatschappij van Volker Wessels om meer grond te kopen op Wilderszijde.

2. Daar ligt geen raadsbesluit of visiebesluit of ander openbaar beleidsstuk aan ten grondslag. Sterker: de gemeenteraad heeft met de begroting ingestemd met dat de kans 50% is dat er een miljoenenverlies moet worden genomen op Wilderszijde. Het extra aankopen van grond vergroot dat verlies alleen maar.

3. De wethouder werkte in een nog niet zo lang verleden (hoe lang dat verleden geleden is daarover is twijfel) voor een andere werkmaatschappij van Volker Wessels.

4. Dat verleden bij Volker Wessels is nooit door de gemeente Lansingerland onderzocht (blijkens de integriteitsrapportage).

5. Volgens NRC Handelsblad coördineert Volker Wessels handelingen richting politici via werkmaatschappijen.

6. De werkmaatschappij van Volker Wessels waar de gemeente de brief naar stuurde heeft volgens de grondeigenaren geen recht te handelen hierover.

Wat vinden we ervan?

De grondeigenaren willen niet dat de gemeente de schuldenberg vergroot door 16 hectare grond te kopen. Ik ben dat met ze eens. Het aankopen van grond zonder in beleidsstukken onderbouwde argumenten of plan maakt het moeilijk het algemeen belang te zien van deze actie.

Daarmee ontstaat het vermoeden dat andere belangen dan die van de gemeente (en ons als inwoners) worden gediend. De vreemde rol van KWS Infra (niet gerechtigd volgens de grondeigenaren) is opvallend.

En daarmee komt de wethouder weer onder vuur te liggen. Welk belang dient hij?

Duidelijk is verder dat de Provincie de teugels veel te veel laat vieren. Dat was al te zien aan de meerjarenbegroting waarin de gemeente niet van zins is uitgaven terug te brengen of de schuld af te bouwen.

***Update 15:25: Lezer wijst erop dat in genoemde integriteitstoets de passage staat:

"De kandidaat-wethouder geeft aan dat het op basis van in het verleden verrichte diensten wellicht in de toekomst komt tot uitkering van een tweetal zogenoemde fees, voor bemiddeling tot het verkrijgen van opties tot bouw door ontwikkelaars. De kandidaat-wethouder geeft aan dat betrokken projectontwikkelaars geen zaken doen met de gemeente Lansingerland."
(Spelletje van de gemeente: het kan zijn dat u melding krijgt dat de pagina niet beschikbaar is. Zet de cursor in de adresbalk en druk op Enter, dan komt het alsnog op het scherm...). In het kader van de openbaarmaking van stukken, wanneer doet de gemeente nou eens hier wat aan?

Gezien het beschikbare CV kan ik niet direct vinden welke ontwikkelaars dat allemaal zijn, al is de keuze beperkt, en die kan het dus niet zijn.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier