[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

We mogen allemaal ontploffen (letterlijk)

woensdag 6 juli 2016 - Morgenavond neemt de gemeenteraad tegen de regels een besluit over het station in Bleizo. De raad is niet in staat de risico's te beoordelen, terwijl dat juist wettelijk cruciaal is. En dat op een knooppunt van gevaarlijke leidingen. Update 16:30: De trein dendert alvast door.

Stel dat ons gemeentebestuur graag een kerncentrale wil bouwen midden in het centrum van Berkel. Stel dat ze daar ook de bevoegdheid toe zou hebben. Met als enige voorwaarde dat ze de risico's goed in kaart moeten brengen en zelf de afweging maken of dat nou zo'n goed idee is, een kerncentrale in een dorpscentrum.

Als we kijken naar de besluitvorming van station Bleizo op een knooppunt van gevaarlijke pijpleidingen, waar die eigen afweging de hoofdrol speelt, dan zouden we het volgende zien:

* De gemeenteraad krijgt een bestemmingsplan voorgelegd voor een kerncentrale in Bergschenhoek in plaats van Berkel en Rodenrijs

* Door een ingehuurd bureau wordt een risico-inschatting gemaakt alsof er in Berkel Centrum geen mensen wonen, en als er mensen wonen dat ze dan maar 3 minuten gemiddeld verblijven in de plofzone

* Bezwaren van allerlei betrokken organisaties worden niet naar de gemeenteraad gestuurd en niet beantwoord

* Advies door de Veiligheidsregio om een second opinion te laten doen door een gerenommeerd ander bureau wordt genegeerd

* De gemeente stuurt een briefje naar de gemeenteraad dat er het een en ander mis is gegaan, maar dat het toch allemaal niet uitmaakt.

* GroenLinks zegt dan: "De voordelen van een goede kerncentrale wegen niet op tegen de nadelen van de veiligheidsproblemen, foute kaarten en ontbrekende informatie, en gaan we dus toch akkoord met het voorstel." (vgl. webcast 21 juni op tijdcode 1:48:55)


Dat het bij Bleizo om een gevaarlijk gebied gaat is per definitie zo. Het gaat niet om de gevaren van alledag die je meemaakt met oversteken of algemeen met wonen in de Randstad. Dit is een risicogebied, en daarom is er de verplichting aan het gemeentebestuur de risico's goed in kaart te brengen en de gemeenteraad in staat te stellen zelf de afweging te maken of ze dat risico willen aangaan. Uit jurisprudentie blijkt dat gemeenten gehouden zijn om bij planologische keuzes de risico's van buisleidingen in hun afweging te betrekken. Dat is niet iets om licht op te vatten. De stukken moeten dus kloppen. Dat vervolgens raadsleden mogen zeggen "ik wil gewoon dat station in die wei en de rest kan mij niet schelen", dat is hun zaak. Als dat is hoe ze hun taak als volksvertegenwoordiger opvatten, dan helpen alleen verkiezingen daartegen (mits de uitslag door de machthebbers wordt nagekomen, dat is niet altijd meer zo in Nederland).

De gevaren op Bleizo worden uitgebreid beschreven door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond:

1. Giftige gassen uit de CO2-leiding. Denk aan de dode eenden door gas uit diezelfde leiding in Berkel in 2009 (blz. 9 van dit document).
2. Fakkelbrand als gevolg van een incident met de hogedruk aardgastransportleiding.
3. Diverse scenario's met ongelukken op de A12 die onder het station doorgaat.

De Veiligheidsregio adviseert "om door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een second opinion uit te laten voeren op de rapportage van de bij het bestemmingsplan gevoegde risicoberekening van de
CO2-leiding. Afhankelijk van de uitkomsten van een second opinion kan dit ook invloed hebben op het inzicht over de zelfredzaamheid van personen en de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid van incidenten door de hulpdiensten."


Lijkt mij iets om te willen. Dit cruciale stuk met het advies van de VRR zit niet eens bij de vergaderstukken voor morgenavond.

Nog belangrijker is deze opmerking van de Veiligheidsregio:

"Het toekomstige vervoersknooppunt is gepland bovenop de huidige DPO-leiding. Dit is in beginsel in strijd met het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Nieuwe objecten mogen niet op de leiding en binnen de belemmeringenstrook worden opgericht. Geadviseerd wordt om met de leidingeigenaar contact op te nemen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de buisleiding niet wordt geschaad."

De raad heeft daar officieel geen kennis van, want zit niet bij de stukken.

De DPO-leiding is een kerosine-leiding die naar het vliegveld loopt. Het staat voor Defensie Pijpleiding Organisatie. Dus wat zegt Defensie over deze plannen? Correspondentie laat zien dat vorig jaar de DPO-leiding niet eens op de plankaarten stond: "Zoals aangegeven missen we op de bestemmingsplankaart de nieuwe ligging van de DPO-leiding met de bijbehorende belemmeringenstrook."

We praten nu over de tijd dat de risico-analyses werden gemaakt. Hoe kun je die maken als leidingen niet op de kaart staan? Zijn er nieuwe risico-analyses gemaakt? Nee.

Wat zegt de gemeente hiervan? Die was als door een adder gebeten na de publicaties in alle lokale media de afgelopen week. Waarvan 3B Krant het meest degelijke artikel had.

De gemeente grabbelde diep in de zak met luchtkastelen en stuurde gisteren een brief naar de raad. Daarin staat onder andere:

"De leidingbeheerder constateerde dat in het concept bestemmingsplan de nieuwe ligging van de DPO-leiding niet was opgenomen. Zoals blijkt uit bijlage 11 – Nota beantwoording Overlegreactie ex art. 3.1.1. Bro bestemmingsplan Vervoersknoop Bleizo, is conform de wens van de DPOleidingbeheerder het ontwerpbestemmingsplan aangepast. Deze wijzigingen zijn voorgelegd aan de leidingbeheerder. Hierop heeft de leidingbeheerder geen noodzaak meer gezien om te reageren op het ontwerpbestemmingsplan."

Dat is niet helemaal waar. In het nieuwe plan is dit kaartje te zien:


(uitsnede uit grote kaart op blz. 31 van T16.06207 Regels-Plankaart met aanmaakdatum 9 mei 2016)

Het station is aangegeven met de dichte gestreepte lijn en de kerosineleiding met de lijn (-B-). Duidelijk is te zien dat het station nog steeds door het hart van de leiding loopt.

Wat vindt Defensie daarvan? Kijken we in correspondentie van 22 juni 2016:

"De uitsnede welke hieronder is meegestuurd is idd niet acceptabel. De bebouwing van het station moet buiten de beschermingszone plaatsvinden. Wel is afgesproken dat het nieuwe tracé onder het plein (open bestrating) komt te liggen.

[...]De risico analyse (QRA) is gemaakt op basis van het oude tracé, niet op het nieuwe tracé. Ook hier
had/moet een juiste QRA meegestuurd worden.

Graag zou ik van Bleizo (naam functionaris) een reactie ontvangen wat er nu gepubliceerd is en of dit conform onze afspraken is?"


De QRA is die risico-berekening die alleen is gemaakt op basis van oude plannen. En die de gemeenteraad nodig heeft voor de juiste afweging van risico's.

Het station staat dus nog steeds op de pijpleiding. Van Bleizo is niets vernomen naar aanleiding hiervan. Krankjorem.

De gemeente geeft in het stuk toe dat de risicoberekening is gemaakt met oude kaarten, maar dat ze zelf gewoon denken dat het wel meevalt. Eerst betaal je Arcadis om een risico-berekening te maken met oude kaarten, en dan verzin je het gewoon zelf.

Ze schrijven ook: "Bij de berekening is uitgegaan van maximaal 10.000 ov-reizigers per dag. Dit komt overeen met de markt analyse die is opgesteld voor Bleizo, waar uitgegaan wordt van 5.000 tot 10.000 in-en uitstappers per dag. Bij de berekening is aangenomen dat personen gemiddeld 3 minuten aanwezig zijn en dat het station 20 uur open is. Er zijn dan gemiddeld 25 personen aanwezig. Dit aantal is gebruikt als invoergegeven voor het rekenprogramma."

Ik weet niet of u nog eens op een OV-station bent geweest? Een bushalte, een metrostation, treinstation? En? Was u daar langer dan 3 minuten? Op Bleizo is dat de aanname voor uw veiligheid.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de hoeveelheid glas in dat station. Bij andere bouwprojecten naast onze gevaarlijke pijpleidingen wordt aangegeven dat gevels gericht naar die leidingen weinig glas mogen bevatten of zelfs blind moeten zijn. Denk ook aan het woonwagenkamp bij dezelfde DPO-leiding aan de Meerweg. Op de site van de gemeente staat:

"Indien de woonwagens binnen 40 meter vanuit de DPO-leiding worden gesitueerd, dienen de woonwagens beschermd zijn tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Hierbij moet voor de gevels gericht naar de DPO-leiding gedacht worden aan blinde gevels of het beperken van het glasoppervlak. De gevels en of het glasoppervlak welke gericht zijn naar de DPO-leiding bestand te laten zijn tegen een warmtestralingsflux > 15 kW/m2." (vet door mij toegevoegd)

En hoe ziet het station eruit? Klik erop voor grote impressie:Hoeveel meer glas kun je verzinnen?

En ik begin ook niet over het dubbelgebruik. De bedoeling is om er kantoren naast en bij te plaatsen. Niet een station in zijn uppie. Door het nu zo solitair te presenteren kan die risicoberekening simpel blijven. En worden verdere plannen die nodig zijn om het station te exploiteren gelijk geblokkeerd vanwege de verkeerde ligging in gevaarlijk gebied?

Wel wijs ik nog op de ingezonden brief vandaag in De Heraut op blz. 12. Hoe ondernemers worden tegengewerkt met een beroep op idiote regeltjes en aan de andere kant de gemeente voor hun eigen prestigeprojecten alle regels opzij schuift.

We mogen allemaal ontploffen van de gemeente.

Wat te doen?

De arrogantie en drang tot prestigeprojecten kent geen grenzen hier, dat is al zo sinds de fusie in 2007 toen de Vriendenrepubliek de macht greep. Maar wie weet:

* Laat door RIVM die second opinion doen.

* Draag het college op de juiste stukken aan te leveren die volgens jurisprudentie er ook moeten zijn. Er moet een correcte risico-analyse worden gemaakt.

* Vraag een hoofdelijke stemming. Als er een ongeluk gebeurt (en dat hopen we natuurlijk niet) dan hebben we op film (webcast) welke raadsleden moreel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun wegvegen van wettelijke regels en naleven van prestige in plaats van menselijke belangen.

***Update 16:45: Ondertussen dendert de trein gewoon door. Democratische besluitvorming? Ammehoela. Maar wacht, is dit als die beroemde Abbey Road foto waarop te zien is dat McCartney is overleden? Want wat staat nou op die folder die de CDA-wethouder (afkomstig van projectontwikkelaar Volker Wessels) vasthoudt? Drie mannen in blauw pak, eentje in stemmig grijs. Drie mannen zonder folder, eentje met. Drie mannen waar windmolens uit het hoofd groeien, eentje waaruit een keet groeit met "BAM" erop? Ook nog blote voeten? Is hij er later nog in geshopt? Volgens het persbericht was hij er niet bij. Is dat een verborgen voorspelling? "Hier gaat iets veranderen"! Gaat hij dit (politiek) niet overleven?


Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier