[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Blij zo?

vrijdag 26 oktober 2012 - Updated 29/10, 13:00*** Met het aangekondigde vertrek van de wethouder Projecten zijn de problemen van Lansingerland niet voorbij. De bestuurderen hullen zich in een enorm gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Aan de horizon gloren nieuwe zeperds. Waar haalde Abraham de mosterd? Blij zo?

Vanmorgen maakte de wethouder Projecten bekend per 1 november weg te gaan. Ik heb dit blog al 12 jaar, en dit is niet "mijn eerste". De tekst van het BING-rapport was zodanig dat het woensdag al onhoudbaar was. De wethouder kreeg, naar mijn informatie, vorige week vrijdag de tekst al, dus heeft hij nog best lang gewacht met zijn besluit.

Wel moet ik zeggen dat het vertrek van deze wethouder voor mij bijzonder was, omdat het voor de eerste keer helder was dat je geen slecht mens hoeft te zijn om zoiets te overkomen. Goede bedoelingen en goed bestuur, of verantwoordelijk bestuur, gaan niet altijd samen.

De Telegraaf citeerde gisteren een Lansingerlandse collega-wethouder die zei dat hij zijn hand voor hem in het vuur zou steken. Mijn vraag: waar was jij dan? Als ik de Schrift mag citeren, Genesis 4:9, jij was je broeder's hoeder. Ik ga geen tijdbalk hier noteren over op welke momenten allemaal had kunnen worden bijgestuurd, maar voor mij staat vast dat met meer aandacht van de collega's, van de raad, deze situatie voorkomen had kunnen worden. Denk aan de vragen die Neeleman in januari 2011 stelde over een besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders, die daarna van de website verdween, en in maart opgeschoond werd teruggeplaatst met een nieuwe aanmaakdatum. En nog veel meer rare zaken waar de afgetreden wethouder echt niet alleen de hand in had. De raad handelde dubieus. Blij zo, Raad?

Heeft de Lansingerlandse politiek er nu wat van geleerd? Schieten we er wat mee op? Het lijkt erop van niet. De coalitie wijt het aftreden aan het "maatschappelijk klimaat". Zie de reportage van RTV Rijnmond.De PvdA bakt het nog bruiner, in de wekelijkse nieuwsbrief: "Conclusies van BING die in het huidige maatschappelijke klimaat en gevoed door de actualiteit in Roermond en elders direct een eigen publicitaire en politieke dynamiek krijgen. Dat pakt voor de persoon van de wethouder dramatisch uit."

In het huidige maatschappelijke klimaat? Noem mij één tijdsgewricht waar een rapport als dat van BING niet zou hebben geleid tot aftreden? Aftreden vanwege zelfs maar de schijn van machtsmisbruik is al zo oud als de democratie, en gaat terug tot Themistocles. Las ik in een column van Frank Heinen in dagblad De Limburger van gisteren. Onze wethouder is niet Themistocles, natuurlijk.

De ChristenUnie houdt het luchtig. Een zwarte dag voor de democratie.

Een VVD-raadslid twitterde: "Er is minder karakter nodig om de gebreken van anderen te ontdekken dan om ze te verdragen." Laat ik ervan uitgaan dat het gericht is aan de mensen die nu lelijke dingen roepen over de wethouder. De gemeenteraad heeft zelf BING gevraagd om onderzoek te doen naar de gebreken.

Men heeft het heel erg over wat er niet in het rapport staat. Nee, er staat niet dat de wethouder betrapt is met zijn hand in de kas. De wethouder zelf schrijft over "het feit dat mijn integriteit niet ter discussie staat". Dat is een miskenning van de situatie. Het hele rapport, gemaakt door het Bureau INTEGRITEIT Nederlandse Gemeenten gaat over zijn integriteit, en die staat in het hele rapport ter discussie, en komt op een aantal punten (op zijn zachtst gezegd) niet best naar voren. De PvdA: "In een drietal concrete situaties is er volgens BING sprake van niet handelen in overeenstemming met de kernbegrippen van integriteit en de destijds geldende gedragscode."

Als je met elkaar afspraken maakt over hoe je je moet gedragen, en je houdt je daar niet aan, dan staat je integriteit ter discussie. De punten die BING aandraagt, op voorstel van de gemeenteraad, komen niet in de buurt van een democratisch goed georganiseerd bestuur. De PvdA begint er weer over: het is een toonbeeld van "Griekenland aan de Rotte".

En dat verandert niet als de bestuurscultuur niet verandert, en dat verandert pas als de dames en heren in het Paleis van Ceaușescu zich eens rustig beraden. Onafhankelijk raadslid Neeleman meldde bij TV Rijnmond dat hij onderzoek wil naar de gang van zaken bij Parkzoom over de betaalde grondprijs en openbare aanbesteding. Want daar waren rare dingen aan de hand. Maar dan moeten de andere fracties in Raad dat ook willen. Zoals ze nu reageren, lijkt het kansloos.

Die denken natuurlijk, voor je het weet heb je wéér zo'n kwestie. Is het niet de met veel wethouderstaken behangen burgemeester, die naar China reist om voor Lansingerland concurrerende tuinbouw te bevorderen, onder het motto "De Chinese bevolking kan rekenen op alle steun vanuit Nederland op het gebied waar we zo goed in zijn, namelijk innovatieve en efficiënte voedselproductiemethoden." (zie 3B Krant). Of de burgemeester zet Ridderkerk onder druk om daar bedrijventerreinen te maken die hij hier in zijn eigen portefeuille in Lansingerland niet verkocht krijgt. Zie de Jaarrekening 2011 en aflevering 19 van "De Slag om Nederland". Is het vanwege die andere activiteiten dat de burgemeester geen tijd heeft het roer hier goed in de hand te nemen? Zijn termijn loopt bijna af, en ik hoor dat hij wil verhuizen. Welke stad wil zo'n burgemeester? Of gaat hij wat anders doen? Iets in de tuinbouw- of energiesector?

Of neem die andere wethouder, die niet in Lansingerland wil wonen, en die afgelopen woensdag onder vuur lag in De Heraut. Over het waanidee van de omleiding van zwaar verkeer door een woonstraat. Zijn CDA-voorganger kan het niet langer aanzien. Waarbij ik moet opmerken dat het niet netjes is om je opvolger zo aan te spreken, al heb ik dat ook wel eens gedaan. Wie zonder zonden is...

Hoewel de Sterrenweg voor de betrokkenen meer dan vervelend is, raakt het niet een groot deel van de bevolking. Dat is wel zo met de megalomane investeringsplannen. De PvdA beroept zich op dat Lansingerland de snelste groeiende gemeente is na Almere, en "dat vertaalt zich natuurlijk in de investeringsbehoefte." In mijn stuk "Griekenland aan de Rotte" had ik dat al ontzenuwd. De Begroting 2013-2016 laat bovendien de investering per inwoner in Lansingerland stijgen naar 5.300 euro. Dat slaat nergens op. En wijst op bestuurlijke problemen, gebrek aan inzicht, gebrek aan realiteitszin. Daadwerkelijk "Griekenland aan de Rotte".

De Volkskrant had vandaag een stuk over Bleizo, en bezigt diezelfde uitdrukking. De krant heeft een evenwichtig stuk met uitspraken van voor- en tegenstanders. Dat zijn meningen. Feiten staan er ook in. Zoals dat in Adventureworld bij Bleizo 1,2 miljoen bezoekers worden verwacht: "Initiatiefnemer Arno Geul verwacht 1,2 miljoen bezoekers per jaar. Dat is een kwart van het aantal bezoekers van de Efteling. Walibi World of Duinrell hebben er dit jaar nog niet zo veel gehad."

Ontbrekende feiten: "Stoppen zou voor Lansingerland en Zoetermeer bovendien een groot financieel verlies betekenen. Hoe groot precies is onduidelijk, maar de gemeenten hebben samen al enkele tientallen miljoenen euro's gestoken in de aankoop en ontwikkeling van bouwgrond bij Bleizo." Om hoeveel geld gaat het nou?

En dan stelde de krant nog niet eens een aantal andere vragen, zoals de PvdA een paar weken geleden wel deed: "NS eist minimaal 1850 reizigers per dag wil zij tot de opening van een station over gaan. Meer dan 1100 opstappers zijn er zonder de vestiging van een FOC vooralsnog niet te verwachten. Zijn er korte termijn andere invullingen te bedenken voor een FOC zoals de vestiging van onderwijsinstellingen die veel reizigersbewegingen opleveren?"

Volgens de Volkskrant is het openbaar vervoer een doel op zich geworden voor Bleizo. Niet dat Bleizo goed openbaar vervoer nodig zou hebben, maar dat Bleizo ervoor zorgt dat er een vervoersknooppunt komt. Met een eigen levensdoel. Afgelopen week dat vliegveld in Portugal op televisie gezien, waar nauwelijks vliegtuigen landen en wel heel veel geld kostte?

Laten we terug gaan naar welke factoren onze gemeenteraad eigenlijk zo enthousiast hebben gekregen voor Bleizo? Wat is relevant in dit "maatschappelijk klimaat". We kijken weer in een PvdA-nieuwsbrief. Zonder ze te plagen, want het is de meest open partij van onze gemeente, die delen tenminste nog eens informatie. Lees het verslag van vorig jaar april. Ehh, "Van Rij", andere spelling, is dat niet...

Onze burgemeester twitterde toen een foto over wie de effecten van het "Design en Outlet Center" toelichtte. Nee, het is mij volkomen duidelijk zo.

Updated 27/10: Algemeen Dagblad, die onafhankelijk raadslid Neeleman steeds bijstond in het ontwarren van de beweringen van de gemeente Lansingerland, heeft een mooi artikel. De onheuse behandeling van Neeleman door de rest van de raad komt aan bod, de "overwinning" die Neeleman nu behaalde, en de aankondiging van meer onderzoek. Het AD komt terug op het eerdere artikel over Parkzoom. Ze maken er nog even geen melding van dat de beweringen van de gemeente op vragen van het AD niet echt stroken met wat in het BING-rapport staat. De wethouder genoot blind vertrouwen, is de kop van een tweede artikel op blz. 4. Nu de ogen open doen, dus.

Updated 17:00: Mensen vragen hoe dat "bijstaan" van AD en Neeleman zit. Ik heb geen idee. Ik verwoord dat regelmatig de door Neeleman benoemde "tasjes" in de krant kwamen. Terwijl De Heraut juist giftige stukjes over Neeleman schreef, zonder inhoudelijk te worden. De democratische functie van de pers, van vrije pers, pers die niet het oor laat hangen naar gemeentelijke advertentiebudgetten, is de macht te controleren.

Updated 21:55: Reactie van raadslid Neeleman: "Meer openheid voor projecten is nu wel een volgende stap.

Als je op de openbare raadsagenda van 1 nov kijkt dan staat daar punt 14: 2012/106 herziening grondexploitaties met het stuk openbaar toegevoegd. Dan in de vergadering punt 20: bekrachtiging geheimhouding: wordt raadsvoorstel 2012/106 geheim verklaard.

Navraag bij de griffie leert dat er dan 2 versies van raadsvoorstel 2012/106 bestaan. Als iemand dan later de notulen bekijkt, waar over is er dan besloten????

In de psychologie-leer wordt b.v. middels leugendetectors verklaard dat geheimhouden meer hersenactiviteit vereist dan de waarheid spreken. Dat zou een aanknoping moeten zijn waarom deze raad en dit college niet met zoveel geheimhouding om kunnen gaan zonder dat het verkeerd gaat."


Update 29/10*** Lezer reageren. Een lezer vat samen wat alle anderen schrijven:

"Nu het Bing rapport verschenen is en Dhr den Uil zijn aftreden als wethouder op 1 november 2012 bekend heeft gemaakt, vind ik het zeer gepast dat de raadsleden van de PvdA die eerder hadden vermeld datraadslid E.Neeleman moest uitkijken dat hij niet voor "smaad" aangeklaagd zou worden en alsmede de burgemeester die ten allen tijden zijn college moet controleren op hun handel en wandel hun "welgemeende excuses "zouden moeten geven aan raadslid Dhr. E.Neeleman.

Ik ben raadslid E.Neeleman dan ook heel dankbaar voor zijn doorzettingsvermogen in alle tegenwerking die hij heeft mogen onder vinden van het college van B&W en toch nog doorgang heeft gevonden en steun had gekregen van het VNG voor deze belemmering van het college."

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier