[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Burgemeester Lansingerland regeert stevig

zaterdag 19 december 2015 - We hebben een nieuwe burgemeester in Lansingerland en dat zullen we merken. De gemeenteraad kan niet langer vrij deelbelangetjes vr algemeen belang stellen. Gisteren en eergisteren was de eerste confrontatie. Het algemeen belang won.

Toen de nieuwe burgemeester aantrad hebben we die natuurlijk uitgebreid nagetrokken. Er was een BV-tje op zijn adres te vinden, maar dat was iets in het verleden van de vorige bewoners. De man zelf was schoon. Misschien iets te schoon, want hoewel we niet iemand willen met priv-belangen in Lansingerlandse zaken, willen we ook bijvoorbeeld niet een landmeter op portefeuilles als Financin. En iedereen met een redelijke carrire heeft wel eens iets gedaan dat door deze of gene wordt afgekeurd (of erger).

Maar deze burgemeester had vooral werk gehad waar je je nauwelijks een buil aan kunt vallen. De vraag was dus of die wel opgewassen is tegen de sjacheraars en konkelaars in ons college, onze gemeenteraad en onze ambtelijke organisatie.

Afgelopen week was de eerste grote stresstest. Een advocaat van grondeigenaren op Wilderszijde vond het nodig de CDA-wethouder te betichten van belangenverstrengeling. Zie het artikel van afgelopen dinsdag op dit blog.

Daarop werd afgelopen donderdag een vergadering van fractievoorzitters onder voorzitterschap van de burgemeester georganiseerd: het zogenaamde Presidium van de raad. Vlak vr de gemeenteraadsvergadering. De vergadering van het Presidium is in vertrouwelijkheid.

Vervolgens stond vrijdag in de AD/Rotterdams Dagblad dat de CDA-wethouder van het dossier Wilderszijde is gehaald. Zie het artikel van gisteren op dit blog.

Meteen daarna kreeg ik twee berichten onafhankelijk van elkaar dat het niet klopte wat op mijn blog stond en wat in AD/Rotterdams Dagblad stond. En het dringende verzoek (bron is ook lezer van het blog en net als ik gesteld op feitelijkheid) de feiten te checken. Waarop ik repliceerde dat de quote in AD/Rotterdams Dagblad toch keihard feitelijk was, en ik mij niet kon voorstellen dat de krant dat zelf had verzonnen. Maar ja, bronnen (meer dan n) zeiden mij dat het Presidium geen enkele twijfel wilde laten bestaan over het vertrouwen in de CDA-wethouder. Dat was bij meerderheid zo besloten. Abusievelijk was er een persbericht uitgegaan waarin stond wat nu in AD/Rotterdams Dagblad staat, maar de voorlichters zouden bang zijn geweest dat te herroepen omdat de pers dan juist aanleiding zou hebben iets lelijks te schrijven. Met dat laatste was ik het eens, maar bronnen bleven aanhouden dat uiteindelijk de feiten het belangrijkste zijn.

Dus heb ik navraag gedaan zowel bij de pers als bij de gemeente. Hoe zit het met dat persbericht, en hoe zit het nou met de wethouder. De gemeente deed er vervolgens vier uur over om te komen met dit bericht:

"Hierbij de reactie van het College op uw vragen:

Er is gisteren geen persbericht uitgegaan, het citaat in het AD is correct en betreft het antwoord van het College op de persvraag van [journalist AD/Rotterdams Dagblad].

Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland
[naam voorlichter]
Communicatieadviseur"


Dus: wat in AD/Rotterdams Dagblad en op mijn blog staat is dus correct.

Dat weer teruggekoppeld naar de bronnen (meer dan n). Een had het nog nagevraagd bij een derde bron. Ze bevestigen het omgekeerde: dat de meerderheid van het presidium donderdagavond het niet eens was met het vervangen van de CDA-wethouder.

Ik was er niet bij, dus daar moeten we het mee doen.

Blijft over of er nou wel of niet een persbericht was. Was er alleen een antwoord van het college op een persvraag van AD/Rotterdams Dagblad, en is dat niet als persbericht te zien, of is het breder.

Ik krijg van een ander dan de betreffende journalist de volgende mail:

"Reactie college B&W:

'Er is geen sprake van belangenverstrengeling zoals gesuggereerd door DD Advocatuur. Wij constateren dat er een schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt. Het college hecht eraan om ook deze schijn van belangenverstrengeling volledig uit te sluiten. Op het moment dat er feitelijke onderhandelingen gevoerd gaan worden zal niet CDA-wethouder, maar wethouder Fortuyn hiervoor vanuit het college de verantwoordelijk bestuurder zijn. De raad is uiteindelijk bevoegd om akkoord te gaan met het eventueel verwerven van gronden.'

Met een vriendelijke groet,

gemeente Lansingerland
[naam zelfde als in ontkennende mail hierboven]
Communicatieadviseur"


Dat lijkt mij toch echt een persbericht. Ontvangen 7 minuten voor begin van de gemeenteraad. Omdat er een geheim gedeelte zat aan het eind van de gemeenteraad was er voor de pers geen gelegenheid om nog met betrokkenen door te spreken.

De mogelijke verklaring van de mensen die ik heb geraadpleegd is dat dit persbericht al klaar lag vr het Presidium. Door de rommelige overgang van Presidium naar gemeenteraad is het erbij ingeschoten het persbericht aan te passen. Men is overtuigd dat het de wens van de burgemeester was om het zo te regelen als in het persbericht staat, en dat de CDA-wethouder daarmee instemde. Dat het Presidium iets anders wilde was voor de burgemeester onverwacht. Tja, nieuw h, niet gewend aan de mores van graaien en grabbelen op het gemeentepaleis.

Door het persbericht te corrigeren zou niet alleen de geloofwaardigheid van de gemeente averij oplopen (voor een gezonken schip is dat nog best moeilijk). Ook de CDA-wethouder zou onterecht in een twijfelachtige positie terecht komen. En dus is gedurende de vier uur op vrijdag de werkelijke situatie aangepast aan het abusievelijke persbericht. Met zwaar sturende hand van de burgemeester. Zijn rugdekking is dat het uiteindelijk om een besluit van het college gaat (zoals boven het persbericht staat).

Risico was immers dat als de CDA-wethouder alsnog zou opduiken bij een onderhandeling over Wilderszijde de poppen echt aan het dansen waren.

Met burgemeesters die met zo'n harde hand durven regeren loopt het niet altijd goed af. Toch hebben we zo iemand hier heel hard nodig. The Force is strong in this one.

Gisteren schreef ik al dat het hier niet bij kan blijven. Overal waar Volker Wessels en werkmaatschappijen en de CDA-wethouder samenkomen zal die wethouder de vergadering fysiek moeten verlaten.

Het gaat hier immers niet over of het een goede of slechte wethouder is. Het gaat hier eigenlijk ook niet om of de wethouder ooit werkte voor Volker Wessels.

Het gaat hier om of:

1. de wethouder open is over zijn historische relatie met Volker Wessels. Antwoord: nee. Staat niet eens in de integriteitstoets van deze wethouder.
(Spelletje van de gemeente: het kan zijn dat u melding krijgt dat de pagina niet beschikbaar is. Zet de cursor in de adresbalk en druk op Enter, dan komt het alsnog op het scherm...). In het kader van de openbaarmaking van stukken, wanneer doet de gemeente nou eens hier wat aan?

2. de wethouder nog een relatie heeft met Volker Wessels. Antwoord: weten we niet. In de integriteitsrapportage van Necker Van Naem staat dat hij nog fees krijgt van bouwbedrijven. Dat kan van een zwager zijn in Meppel of een collega ergens in Brabant. Dat hoeven we niet te weten, maar de burgemeester wel. Want als uitlekt dat de CDA-wethouder nog fees krijgt van Volker Wessels of werkmaatschappijen daarvan dan is er sprake van een actieve relatie. In de integriteitsrapportage van Necker van Naem staat dat de bouwbedrijven waar de fees van komen nooit activiteiten zullen ontplooien in Lansingerland. Heel strikt is daar sprake van met de voormalige werkgever Stam + Koning in Zwijndrecht, een werkmaatschappij van Volker Wessels. Echter, gezien de kennis die we hebben over Volker Wessels en de cordinatie van werkmaatschappijen in contacten met politici (NRC Handelsblad van 7 maart 2015) is dat niet aanvaardbaar. Dat zou reden hebben moeten zijn om geheel geen relatie aan te gaan met deze CDA-wethouder. Hetzelfde geldt voor als van de bouwbedrijven die de fees nog gaan betalen vermoed kan worden dat ze banden hebben met Volker Wessels of andere bouwbedrijven die actief zijn in Lansingerland. Dat gaat binnen afzienbare tijd uitlekken, en de gemeente kan dat beter vr zijn.


Er is nog een ander punt dat rest. Mij wordt verteld dat er een geheim stuk is waarin een andere bewering wordt ontkracht: "De raad is uiteindelijk bevoegd om akkoord te gaan met het eventueel verwerven van gronden." Dat stuk zou juist aangeven dat stappen zijn gezet waardoor de raad minder vrij is om te besluiten. Raadsleden moeten dat eens goed nakijken. De openbare besluiten zien we later wel verschijnen.

Het gaat overigens in deze kwestie niet om grond voor woningbouw, maar om de "voorzieningen" die bij de woningen zouden komen op Wilderszijde in het oorspronkelijke plan. Dat plan kan niet worden veranderd, omdat de milieu-eisen zijn verscherpt. Op de valreep mocht het bestemmingsplan Wilderszijde in 2008 nog erdoor, maar als ze opnieuw willen inrichten is het tegen de wet. Het is er nogal onherbergzaam, immers, zeker met de uitbreidingen van de luchthaven. Zo lang de woningen niet doorgaan heb je de grond voor de voorzieningen ook niet nodig.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier